Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 115.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Et av Norges største fagforbund har ledig vikariat som kommunikasjonsrådgiver

En av våre kommunikasjonsrådgivere skal ut i foreldrepermisjon, og vi søker etter en vikar i 100 % stilling i inntil ett år.

Vi søker etter en kommunikasjonsrådgiver som er foroverlent og strukturert. Du kan jobbe selvstendig og du kan tenke helhetlig. Du har relevant høyere utdanning og erfaring fra kommunikasjonsarbeid.

Stillingen inngår i kommunikasjonsavdelingen ved hovedkontor i Oslo, der vi holder til i trivelige sentrumslokaler i Sykepleiernes Hus. Stillingen rapporterer til kommunikasjonssjefen, og skal jobbe i team med de 5 andre i avdelingen. Avdelingen jobber tett opp mot forbundsledelsen i NSF og er ansvarlige for å gjennomføre NSFs kommunikasjonsstrategi.

 

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:

 • Bidra i utviklingen av visuell og grafisk profil
 • Bidra i utviklingen av vår hjemmeside
 • Produsere innhold i våre ulike kanaler
 • Utforme og formidle komplekse saker på en forståelig måte
 • Utvikle presentasjoner og informasjonsmateriell
 • Bidra aktivt i avdelingens øvrige arbeidsoppgaver

 

Videre ønsker vi en person med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Høy digital kompetanse
 • Kompetanse innen grafisk design
 • Evne til å utforme og formidle komplekse saker på en forståelig måte
 • Erfaring med videoproduksjon er ønskelig
 • Evne til å synliggjøre virksomheten og kommunisere forbundets budskap
 • Opptatt av kvalitet, er ansvarsfull og har gode samarbeidsevner

Stillingen krever en særlig kunnskap om kommunikasjon som strategisk virkemiddel, grafisk profil samt produksjon og publisering for alle kanaler, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi kan tilby en variert hverdag i et aktivt, høykompetent og inkluderende arbeidsmiljø samt:

 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Reise- ulykke og gruppelivsforsikring
 • Tariffavtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kantineavtale og gode velferdsordninger

Tiltredelse 1. desember 2019, eller etter avtale.

Søknadsfrist 29. september 2019.

Ta gjerne kontakt kommunikasjonssjef Arvid Libak på telefon +47 908 80 518 for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad sendes via vår elektroniske søkeløsning. Følg lenken nederst på siden.

 

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.