Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 115.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Rådgiver for NSF Student

En av våre 2 studentrådgivere går ut i permisjon. Norsk Sykepleierforbund (NSF) søker derfor rådgiver i studentorganisasjonen i 100 % vikariat fram til februar 2021. 

NSF Student organiserer ca. 13600 sykepleierstudenter, og gjennomfører faglige aktiviteter og arrangement for studentmedlemmene i NSF. 

Hverdagen til vår nye medarbeider vil i hovedtrekk bestå av rådgiving og oppfølging av tillitsvalgte og medlemmer i studentorganisasjonen, medlemsrekruttering og merkevarebygging, samt gi veiledning til enkeltstudenter i utdanningsspørsmål. Vi ønsker søkere med driv og engasjement, som er fleksible og serviceorienterte og med god kompetanse på samhandling. 

Stillingen har i hovedsak dagarbeidstid, men stillingens karakter gjør at arbeid på både dag, kveld og enkelte helger må påregnes i et visst omfang. Noe reisevirksomhet må også påregnes. 

Stillingen er organisatorisk plassert i forhandlingsavdelingen. 

Stillingens hovedarbeidsoppgaver: 

 • Rådgivning til studentledere i organisasjonspolitisk arbeid 
 • Prosjektkoordinering i studentorganisasjonen 
 • Oppfølging og kursing av tillitsvalgte i studentorganisasjonen 
 • Opplæring av nye studentledere 
 • Veiledning av enkeltstudenter på sak i utdanningsspørsmål 
 • Medlemsarbeid og oppfølging av medlemmer i studentorganisasjonen 
 • Planlegge og gjennomføre studentarrangementer i samarbeid med øvrig administrasjon, inkl. årsmøte 
 • Saksbehandling, budsjett og regnskapsoppgaver 
 • Informasjons- og promoteringsarbeid på vegne av studentorganisasjonen, bl.a. via sosiale medier 

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper: 

 • Autorisert sykepleier 
 • Erfaring fra student- eller organisasjonspolitisk arbeid 
 • Erfaring fra undervisning og veiledning
 • God digital kompetanse og erfaring med bruk av ulike sosiale medier 
 • Flytende skriftlig og muntlig norsk og engelsk samt solid skriftlig fremstillingsevne 
 • Strukturert, selvstendig og resultatorientert med evner til å planlegge helhetlig både på kort og lang sikt 
 • Fleksibel og serviceorientert 
 • Erfaring med budsjett- og planarbeid, medlemsrekruttering eller gjennomføring av større arrangementer vil bli vektlagt 
 • Har du erfaring fra tillitsvalgtarbeid og/eller informasjonsarbeid vil dette telle positivt 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi kan tilby en variert hverdag i et aktivt, lærerikt og inkluderende arbeidsmiljø samt: 

 • Tariffavtale 
 • Lønn etter avtale 
 • Pensjonsordning i KLP 
 • Reise- og ulykkesforsikring 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Kantineavtale 
 • Trivelige lokaler i Oslo sentrum 

Tiltredelse så snart som mulig eller etter avtale. 

Søknadsfrist: 15. desember 2019

Henvendelser kan rettes til forhandlingssjef Harald Jesnes på telefon +47 916 99 773. Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

Søknad sendes inn via vår elektroniske søkeportal. Følg lenken nederst på siden. 

Vi gleder oss til å høre fra deg. 

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.