Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 123.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

 

Konsulent med hovedansvar for inngående fakturaer

Norsk Sykepleierforbund (NSF) søker konsulent i 100 % fast stilling som skal inneha hovedansvaret for håndtering av NSFs inngående fakturaer. Stillingen inngår i vår økonomienhet. Økonomienheten er en del av administrativ avdeling som i tillegg har ansvar for medlemstjenester, drift og fellesfunksjoner.

Vi har et sterkt fokus på kontinuerlige forbedringer på alle nivå, herunder god kommunikasjon og støtte til resten av organisasjonen. Økonomienheten håndterer i dag rådgivning og analyse, budsjett, rapportering, regnskap, lønn og godtgjøring til organisasjonens ansatte og politisk valgte på fulltid. I tillegg håndterer enheten regnskap, reiseregninger og utlegg knyttet til 3400 tillitsvalgte og 36 faggrupper.

Som ansvarlig for inngående fakturaer i NSF vil du bli del av en enhet med 13 andre kollegaer, og du vil rapportere til økonomisjef som nærmeste leder.

Du vil i stillingen inneha følgende hovedarbeidsoppgaver- og ansvar:

 • Systemansvarlig fakturahåndteringssystem.
 • Fordeling, oppfølgning og remittering av inngående fakturaer.
 • Leverandøravstemming og -ajourhold.
 • Opplæring i og utvikling av fakturahåndteringssystem.
 • Ad-hoc og back-up oppgaver samt noe bilagshåndtering.

Du får muligheten til å håndtere økonomioppgaver i en spennende organisasjon samt arbeide med å utforme og gjennomføre viktige økonomiprosesser.

Vi søker en person med følgende kompetanse, erfaring og bakgrunn:

 • Høyere utdanning fra høgskole eller universitetsnivå innen fagfeltene økonomi, regnskap eller revisjon. Lavere utdanningsnivå og/eller solid relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for utdanningskravet.
 • 3-5 års erfaring fra tilsvarende stilling og arbeidsoppgaver.
 • God digital kompetanse som vises i kunnskap og trygghet i bruk av ulike IT-verktøy som BI-systemer, fakturahåndtering og Excel.

Personlige egenskaper:

For å lykkes og trives i rollen må du være strukturert, nøyaktig og ansvarsbevisst. Videre må du ha gjennomføringsevne og arbeidsvilje. Du har god regnskapsforståelse, er serviceinnstilt og trives med endringsarbeid. Rollen setter krav til å kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.

Personlig egnethet blir vektlagt. Kunnskap, erfaring og interesse for organisasjonsarbeid vil være positivt.

Vi kan tilby en hverdag i et arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer samt:

 • tariffavtale
 • konkurransedyktig lønn etter avtale
 • pensjonsavtale i KLP
 • reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • fleksibel arbeidstid
 • kantineavtale og gode velferdsordninger
 • et arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og etablert ordning for kompetanseutvikling
 • sentrale kontorer i Kvadraturen i Oslo sentrum

Ta gjerne kontakt med økonomisjef Stig Anisdahl Kristiansen på telefon 402 25 863 for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfristen er 17. oktober 2021.

Tiltredelse etter avtale.

Søknad sendes inn til vår elektroniske søkeportal, benytt søkeknapp.

Vi gleder oss til å høre fra deg.