Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 123.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

 

Er du vår nye digitale kommunikasjonsrådgiver?

Kan du sosiale medier? Liker du å skrive nettsaker? Vil du jobbe kreativt, og samtidig jobbe i en 100 % fast stilling hos en profesjonell arbeidsgiver? Da er du kanskje vår nye kommunikasjonsrådgiver.

Stillingenes hovedarbeidsoppgaver og ansvar vil være:

 • Lage innhold til NSFs egne kanaler.
 • Rådgi andre i organisasjonen i forhold til kommunikasjon, særlig innen sosiale medier.
 • Bidra med kommunikasjonsfaglig kompetanse og kreativ innholdsproduksjon.

Du vil i tillegg til kolleger i egen avdeling samarbeide med politisk ledelse, og med andre enheter og ulike samarbeidspartnere.

Vi søker deg med følgende kvalifikasjoner, erfaringer og personlige egenskaper:

 • Utdanning på minimum bachelornivå innenfor kommunikasjon. Kandidater med lavere utdanning og/eller solid relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for utdanningskravet.
 • Solid erfaring med å utforme ulike typer budskap og innhold.
 • Dokumentert kunnskap om digitale plattformer og form tilpasset kanalvalg.
 • Erfaring fra arbeid med universell utforming for digitale flater.
 • Erfaring med webarbeid, og kjennskap til drift og utvikling av nettsted.
 • Har du et visuelt blikk, og kan noe InDesign, enkel filming og foto er det en fordel.
 • Du må kunne jobbe både selvstendig og i team.

Du følger med på det som rører seg med nye medier, og du er samfunnsengasjert. Du må også trives med høyt tempo, skiftende arbeidsoppgaver og ha ambisjoner om å bidra i et lag som har store mål på vegne av sine medlemmer og fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen gir gode muligheter for faglig- og personlig utvikling. NSF gir utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø. Hos oss får du også:

 • tariffavtale
 • konkurransedyktig lønn
 • fleksibel arbeidstid og ordnede arbeidsforhold
 • sentrale kontoret i Kvadraturen i Oslo sentrum
 • pensjonsavtale i KLP
 • reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • gode velferdsordninger som treningsrom og kantineavtale
 • inspirerende kollegaer og høy trivsel

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi jobber for økt innflytelse på politiske beslutninger innenfor sykepleietjenesten og for å påvirke samfunnsforholdene og helsetjenestetilbudet. I tillegg jobber vi for å bedre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen, stor aktivitet og god måloppnåelse.

Vår kommunikasjonsavdeling består av kommunikasjonssjef, assisterende kommunikasjonssjef, webredaktør og fem kommunikasjonsrådgivere. Avdelingen dekker et bredt felt av kommunikasjonsoppgaver innenfor både samfunns-, fag- og interessepolitikken til NSF.

Ta gjerne kontakt med kommunikasjonssjef Tore Bollingmo på telefon 928 40 177 eller assisterende kommunikasjonssjef Ida Spjelkavik på telefon 917 06 514. Alle henvendelser vil blir behandlet konfidensielt.

Søknadsfristen er 17. oktober 2021. Søknaden sendes via vår elektroniske søkeløsning. Følg lenken nederst på siden (trykk på "send søknad" knappen)