Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 123.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

 

Ledig stilling som juridisk seniorrådgiver

Ønsker du å være del av en profesjonell HR-enhet i en 100% fast fagstilling, og bidra til at Norsk Sykepleierforbund styrker sin juridiske kompetanse i saker knyttet til arbeidsgivers rettslige forpliktelser? Da er du kanskje vår nye juridiske seniorrådgiver.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver og ansvar vil være:

 • Fagansvarlig for personvern, samt for saksbehandling av innkomne GDPR-saker av ulik kompleksitet og krav til behandlingstid.
 • Saksbehandling, rådgivning, og juridisk utredning primært i saker knyttet til arbeidsrettslige forhold og avtaler.
 • Veiledning til valgte i verv og ansatte i tolkning av NSFs vedtekter. Herunder også ajourhold og utvikling av vedtekter, både løpende og særskilt opp mot landsmøter.
 • Revisjon og vedlikehold av HR-faglige retningslinjer og veiledere.
 • Saksbehandling og utredningsoppgaver for generalsekretær opp mot politisk ledelse.

Vi ønsker deg med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.
 • Tilleggsutdannelse innen personvern/GDPR og/eller arbeidsrett. Relevant erfaring på minimum 2 år innen ett av disse fagområdene kan kompensere for kravet om tilleggsutdanning.
 • Erfaring fra arbeid med utforming/tolkning av vedtekter er en fordel.
 • God digital kompetanse, særlig relatert til saksbehandling.
 • Analytisk, endringsvillig og med evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig og strukturert.
 • Flytende norsk, og meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Gode samarbeidsevner, serviceorientert og bidrar til et positivt arbeidsmiljø.
 • Dokumenterte resultater på relevante fagområder fra tidligere arbeidsforhold.

Du må også trives med høyt tempo og skiftende arbeidsoppgaver. Videre vil erfaring med partsarbeid være svært formålstjenlig. Arbeidsoppgaver knyttet til opplæring kan være aktuelt i stillingen, og pedagogiske evner vil ha betydning. Personlig egnethet blir tillagt vekt.

Du vil bli del av et engasjert team med en hverdag preget at gode muligheter for faglig- og personlig utvikling. NSF har utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø samt:

 • tariffavtale.
 • konkurransedyktig lønn etter avtale.
 • pensjonsordning i KLP.
 • reise- ulykkes og gruppelivsforsikring.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger som treningsrom og kantineavtale.
 • sentrale lokaler i Kvadraturen i Oslo sentrum.
 • reale kollegaer og høy trivsel.

Stillingen er plassert i NSFs HR-enhet i generalsekretærens stab, og rapporterer direkte til HR-sjef. HR-enheten har i dag 4 faste ansatte i tillegg til leder. Som juridisk seniorrådgiver hos oss vil du ha en bred kontaktflate internt, i tillegg til HR-sjefen og øvrige kollegaer i HR. Du vil også samarbeide med generalsekretæren.

Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen, stor aktivitet og god måloppnåelse. Vi kan tilby en stilling med varierte og spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i vekst.

NSF har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi jobber for økt innflytelse på politiske beslutninger innenfor sykepleietjenesten og for å påvirke samfunnsforholdene og helsetjenestetilbudet.

Du er velkommen til å kontakte HR-sjef Therese Hansen på telefon 975 10 936. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfristen er 5. desember 2021. Søknaden sendes via vår elektroniske søkeløsning, følg lenken nederst på siden. Vi gleder oss til å høre fra deg!