Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 123.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

 

Rådgiver Nordland fylkeskontor

NSF har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi jobber for våre medlemmer og tillitsvalgte. Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen med god resultatoppnåelse. Som rådgiver i NSF vil du bl.a. få være med på å bedre sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår. Du vil bli en del av et aktivt, spennende og dedikert arbeidsmiljø.

Norsk Sykepleierforbund, Nordland fylkeskontor har i underkant av 6000 medlemmer. Fylkesorganisasjonen har 2 politisk valgte ledere og snart 4 ansatte. I tillegg har kontoret en administrativ leder som også har ansvaret for NSF Troms og Finnmark. Fylkeskontoret holder til i trivelige og moderne lokaler i Bodø sentrum.

Vi søker nå en ny kollega til en fast 100 % rådgiverstilling.

Rådgivere i NSF har en variert og utfordrende arbeidshverdag, og stillingen innehar følgende ansvars- og hovedarbeidsoppgaver:   

 • Saksbehandling og rådgivning til medlemmer og tillitsvalgte, særlig innenfor arbeidsrettslige områder.
 • Bistå tillitsvalgte i lokale forhandlinger.
 • Utadrettet kontakt med medlemmer og tillitsvalgte. 
 • Kursansvar og undervisning i forbindelse med opplæring av tillitsvalgte.   
 • Understøtte politisk ledelse i fylket.
 • Nettverksarbeid   
 • Strategisk medlemsarbeid

Man må påregne noen administrative- og kontortekniske oppgaver samt noe reisevirksomhet.   

Vi søker deg som er autorisert sykepleier med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:   

 • Tilleggsutdanning fra fagfeltet arbeidsrett, helserett og/eller pedagogikk, gjerne på masternivå, vil veie positivt.
 • Erfaring fra saksbehandlings- og utredninger, særlig innenfor arbeidsrettslige problemstillinger er ønskelig.
 • God kunnskap om og erfaring fra arbeid knyttet til gjeldende lov- og avtaleverk innenfor arbeids- og helserett.
 • Erfaring med undervisning og tillitsvalgtarbeid vektlegges.
 • God innsikt i helsetjenesten, det politiske system og organisasjonsarbeid vil være en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • God digital kompetanse som vises i kunnskap og trygghet i bruk av IT-verktøy i det daglige.
 • Svært gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig og strukturert. 
 • Bidra til et inkluderende og godt arbeidsmiljø, er fleksibel, løsningsorientert og real.

Personlig egnethet blir tillagt vekt.   

Vi tilbyr deg å bli med i et sterkt team i en innovativ organisasjon med gode muligheter for faglig- og personlig utvikling samt:

 • tariffavtale   
 • konkurransedyktig lønn etter avtale   
 • pensjonsordning i KLP   
 • reise- ulykkes og gruppelivsforsikring   
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Opplæring vil bli gitt.

Ta gjerne kontakt med administrativ leder Annie Skoglund, telefon: +47 971 73 458 for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.  

Søknad sendes inn til vår elektroniske søkeløsning, se lenke under.  

Søknadsfristen er 8. desember 2021.


Vi gleder oss til å høre fra deg!

 Tips en venn