Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 126.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Er du vår nye rådgiver ved studentkontoret?

En av våre to studentrådgivere har tatt fatt på nye utfordringer. Norsk Sykepleierforbund (NSF) søker derfor rådgiver for NSF Student i 100% fast stilling.

NSF Student organiserer over 14.000 sykepleierstudenter og gjennomfører faglige aktiviteter og arrangementer for studentmedlemmene.

Hverdagen til vår nye medarbeider vil i hovedsak bestå av rådgivning og oppfølging av både medlemmer, politisk valgte og lokalt engasjerte sykepleierstudenter. Jobben vil i stor grad bestå av medlemsrekruttering og merkevarebygging, kommunikasjon ut til både medlemmer og andre relevante samarbeidsaktører og beslutningstakere, samt arrangementsplanlegging og administrative oppgaver tilknyttet studentorganiseringen.

Stillingen har i hovedsak dagarbeidstid, men stillingens karakter gjør at arbeid på både dag, kveld og enkelte helger må påregnes i et visst omfang. Noe reisevirksomhet må også påregnes.

Stillingen er organisatorisk plassert i forhandlingsavdelingen.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:

 • Prosjektkoordinering i studentorganisasjonen
 • Oppfølging og kursing av tillitsvalgte og lokalt engasjerte i studentorganisasjonen
 • Opplæring av nye studentledere
 • Informasjons- og promoteringsarbeid på vegne av studentorganisasjonen, bl.a. via sosiale medier og nettside
 • Undersøkelser og utredninger
 • Rådgivning til studentledere i organisasjonspolitisk arbeid
 • Veiledning av enkeltstudenter på sak i utdanningsspørsmål
 • Medlemsarbeid og oppfølging av medlemmer i studentorganisasjonen
 • Planlegge og gjennomføre studentarrangementer i samarbeid med øvrig administrasjon, inkl. rekrutteringskampanje og årsmøte
 • Saksbehandling, reiseregninger og regnskapsoppgaver

Vi søker en kollega med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:

 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring fra student- eller organisasjonspolitisk arbeid
 • Erfaring fra undervisning og veiledning
 • God digital kompetanse og erfaring med bruk av ulike sosiale medier
 • Flytende skriftlig og muntlig norsk og engelsk samt solid skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring med budsjett- og planarbeid, medlemsrekruttering eller gjennomføring av større arrangementer vil bli vektlagt.

Har du erfaring fra tillitsvalgtarbeid og/eller informasjonsarbeid vil dette telle positivt.

Videre ønsker vi deg som er:

 • En lagspiller
 • Nysgjerrig, utadvendt og inkluderende
 • Strukturert, selvstendig og resultatorientert med evner til å planlegge helhetlig både på kort og lang sikt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby en variert hverdag i et aktivt, lærerikt og inkluderende arbeidsmiljø samt:

 • Tariffavtale
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og kantineavtale
 • Trivelige lokaler i Oslo sentrum

Tiltredelse så snart som mulig eller etter avtale.

Søknadsfrist: 30. januar 2022.

Henvendelser kan rettes til forhandlingssjef Kari Tangen mobil 9131 2591. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Søknaden sendes via vår elektroniske søkeløsning. Følg lenken nederst på siden.