Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 126.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Ønsker du å være del av en profesjonell HR-enhet?

Vi søker jurist som har lyst til å jobbe med juridiske problemstillinger i en av landets mest spennende organisasjoner. Er du interessert i personvern og har kontroll på arbeidsrettslige problemstillinger kan du være vår nye kollega i HR.

Hva vil være dine hovedarbeidsoppgaver og -ansvar?

 • Saksbehandling, rådgivning, og juridisk utredning primært i saker knyttet til personvern og arbeidsrettslige forhold.
 • Utvikling og ivaretakelse av HR-faglige retningslinjer og veiledere sammen med oss i HR.
 • Saksbehandling og utredningsoppgaver for generalsekretær, også opp mot politisk ledelse.
 • Utøve lederstøtte knyttet til arbeidsgivers forpliktelser og bidra til videreutvikling av vår HR-strategi.
 • Veiledning til valgte i verv og ansatte i tolkning av NSFs vedtekter. Herunder også ajourhold og utvikling av vedtekter, både løpende og særskilt opp mot landsmøter.

Hvem ser vi etter?

Deg med juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og du må gjerne ha tilleggsutdannelse innen personvern og/eller arbeidsrett. Uten tilleggsutdannelse har du solid erfaring med arbeidsrettslige problemstillinger. Har du erfaring med arbeid knyttet til utforming/tolkning av vedtekter vil det være en fordel. Videre vil erfaring med partsarbeid være formålstjenlig.

For å lykkes mener vi du må ha god digital kompetanse, særlig relatert til saksbehandling. Du bør være analytisk, endringsvillig og evne å arbeide selvstendig, nøyaktig og strukturert. Om ikke det skulle være nok, må du vise gode samarbeidsevner, være serviceorientert og bidra i et positivt arbeidsmiljø.

Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne i norsk er en forutsetning.

Du trives med høyt tempo og skiftende arbeidsoppgaver. Hos oss blir personlig egnethet tillagt vekt.  

Hva kan vi tilby deg?

En arbeidshverdag i et engasjert team preget av godt humør og høy trivsel. Du får også mulighet til faglig- og personlig utvikling. Vi har utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø.

Ellers har vi det formelle på plass: 

 • tariffavtale  
 • konkurransedyktig lønn etter avtale  
 • pensjonsordning i KLP  
 • reise- ulykkes og gruppelivsforsikring  
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, som treningsrom og kantineavtale
 • sentrale lokaler i Kvadraturen i Oslo sentrum

Denne fagstillingen som seniorrådgiver er 100 % fast. Du rapporterer direkte til HR-sjef sammen med 3 andre ansatte. Som juridisk seniorrådgiver vil du ha en bred kontaktflate internt og du vil også samarbeide med vår generalsekretær.

Vil du vite mer?

Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen, stor aktivitet og god måloppnåelse. Vi kan tilby en stilling med varierte og spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i vekst.  NSF har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi jobber for økt innflytelse på politiske beslutninger innenfor sykepleietjenesten og for å påvirke samfunnsforholdene og helsetjenestetilbudet.

Du er velkommen til å kontakte HR-sjef Therese Hansen på telefon 975 10 936. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.  

Søknadsfristen er 30. januar 2022. Send søknaden via vår elektroniske søkeløsning ved å følge lenken nederst på siden. 

Vi gleder oss til å høre fra deg!