Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk nøytral yrkesorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 99 000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen UNIO.

Jobber fra Norsk Sykepleierforbund

Rådgiver Trøndelag fylkeskontor
Norge/ Trøndelag/ Trondheim
Administrasjon, Personal og Økonomi
Helse og Sosial
Utløpsdato: 9 aug 2020
Seniorkonsulent, IT-porteføljestyring
Norge/ Oslo
IT / Telekommunikasjon / Internett
Utløpsdato: 9 aug 2020