Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk nøytral yrkesorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 99 000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen UNIO.

Jobber fra Norsk Sykepleierforbund

Rådgiver Vestland fylkeskontor
Norge/ Vestland/ Bergen
Administrasjon, Personal og Økonomi
Helse og Sosial
Utløpsdato: 13 des 2020
Bistandsrådgiver
Norge/ Oslo
Administrasjon, Personal og Økonomi
Utløpsdato: 6 des 2020
Rådgiver Nordland fylkeskontor
Norge/ Nordland/ Bodø
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Administrasjon
Utløpsdato: 6 des 2020