Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk nøytral yrkesorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 99 000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen UNIO.

Jobber fra Norsk Sykepleierforbund

Ledig stilling som økonomikonsulent med særlig ansvar for kursvirksomhet
Norge/ Oslo
Administrasjon, Personal og Økonomi
Helse og Sosial
Utløpsdato: 9 feb 2020
Ledig stilling som økonomikonsulent med særlig ansvar for support knyttet til reise- og fakturasystem
Norge/ Oslo
Administrasjon, Personal og Økonomi
Helse og Sosial
Utløpsdato: 9 feb 2020
Nyopprettet stilling som advokat i NSF
Norge/ Oslo
Lov, rett og sikkerhet -> Jus -> Advokat/Jurist
Utløpsdato: 26 jan 2020