Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk nøytral yrkesorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 99 000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen UNIO.

Jobber fra Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund søker administrasjonskonsulent i 100 % fast stilling
Norge/ Oslo
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Administrasjon
Utløpsdato: 2 okt 2022