Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 124 000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Jobber fra Norsk Sykepleierforbund

Vi søker deg som ønsker å jobbe med medlemsarbeid i en av landets mest spennende organisasjoner
Konsulent medlemstjenester og dokumentforvaltning
Norge/ Oslo
Administrasjon, Personal og Økonomi
Helse og Sosial
Utløpsdato: 12 feb 2023