Tønsberg kommune har ca 56.000 innbyggere, ca. 4500 årsverk og 8 kommunalsjefsområder. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Tønsberg kommune søker tospråklige

Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Tønsberg kommune søker tospråklige lærere på følgende språk:

 • Thai
 • Tigrinja
 • Litauisk
 • Latvisk
 • Tyrkisk
 • Swahili
 • Russisk
 • Pashto/ urdu

Stillingsprosenten vil variere på de forskjellige språkene.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter deg som har lærerutdanning og som har et av de nevnte språkene som førstespråk.
 • Du må ha gode både muntlige og skriftlige ferdigheter på ditt andrespråk norsk.
 • Du må ha god kunnskap om og kjennskap til norsk skole.
 • Dersom du mangler formell lærerutdanning kan praksis fra norsk skole veie opp for manglende formalkompetanse.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Undervisning i fag av elever på deres morsmål. Undervisningen foregår i klassen og i liten gruppe.

Personlige egenskaper:

 • Godt lag med barn. Forståelse for barns væremåte og deres faglige utvikling.
 • God til å samarbeide med elevenes lærere.
 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig.

Vi kan tilby:

 • Undervisning på forskjellige skoler i Tønsberg kommune.
 • Tilhørighet til tospråklig avdeling på Træleborg skole.
 • Lønn etter formell utdannelse og praksis.
 • Arbeidstid etter lærerarbeidsavtalen.

Dersom du har spørsmål til stillingen kan du ringe til Kristin Schjølberg, rektor,fra og med mandag 03.august.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Kristin Schjølberg, Tlf: +47 33 34 81 44, Epost: kristin.schjolberg@tonsberg.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.