Telemark Fylkeskommune

Telemark fylkeskommune står foran spennende endrings- og utviklingsprosesser, ikke minst fordi Telemark og Vestfold fylkeskommuner slås sammen fra 1. januar 2020. For våre ansatte innebærer dette en periode med mange nye muligheter og krevende og utfordrende oppgaver. 

Fylkeskommunen styres av politikerne i Telemark fylkesting. I dag er vi ca.1600 ansatte som daglig gjør vårt beste for Telemark og alle som bor i fylket vårt. 

Våre hovedoppgaver er å styrke kompetansen, infrastrukturen og kollektivtrafikken, næringslivet, kulturlivet, folkehelsa og tannhelsa i fylket. 

Våre verdier er vår guide i arbeidshverdagen. De forteller oss hvordan vi løser våre oppgaver og hvordan vi er i møte med andre. Våre verdier er: Vær modig, imøtekommende og troverdig!

Lærer elektrofag - data og elektronikk

Vi har ledig en 100 % fast stilling ved skolens avdeling for elektrofag, innenfor fagområdet data og elektronikk fra 1.11.2019


Kvalifikasjoner
 
Utdanning:

 • Høyskoleutdanning innen elektronikk eller fagbrev gruppe S.
 • Pedagogisk utdanning
 • Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med pedagogisk utdanning, kan vi ansette søkere uten dette i midlertidig stilling, eventuelt på vilkår av at utdanningen blir gjennomført.
Erfaring:

 • Ha god kunnskap innen elektronikk: Komponentlære, analogteknikk, kretslære, måleteknikk, tallsystemer og digitalteknikk, mikrokontrollerteknikk og interfacing, mikrokontroller programmering (C++ Litt microPython), CAD/CAM/CNC/3Dprint - 3D modellering og styrte maskiner, 
 • kunne bruke systemer for databasert måling og logging til feilsøking og vedlikehold,
 • kunne risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført av elevene og vurdere kvaliteten av elevenes arbeid,
 • kunne vurdere og teste ut ideer til produkter og tjenester med fokus på utvikling, markedsbehov og verdiskapning - entreprenørskap og ungdomsbedrift. 

Søkere med fagbrev må i tillegg til praktisk pedagogisk utdanning, ha yrkesteoretisk utdanning av to års varighet (for eksempel fagskole), samt minst 4 års relevant praksis. 

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.
 
Personlige egenskaper

 • Skikkethet for stillingen, herunder god evne til formidling samt gode sosiale egenskaper, vil også vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø,
 • medlemskap i Statens pensjonskasse,
 • lønn etter tariff.

Tilsetting og prøvetid 
Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Ved tilsetting i undervisningsstilling, må du ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse jf Opplæringslova. Vi krever godkjent politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder). Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato. Dersom det ikke melder seg søkere med nødvendig formelle kvalifikasjoner for fast tilsetting, kan det bli aktuelt med tidsavgrenset tilsetting. Endelig ansettelse forutsetter at skoletilbudet for skoleåret 2019/2020 er avklart.
 
Søke stilling 
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.
 
Om fylkeskommunen
Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. I 2020 blir vi Vestfold og Telemark fylkeskommune. Som fylkeskommune er vi opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling. Det kan føre til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted. 

Om Skogmo vgs - elektrofag
Skogmo videregående skole er blant Telemarks største videregående skole med omlag 930 elever og 160 ansatte.

Utdanningstilbud:

- Bygg- og anleggsteknikk
- Elektrofag
- Teknikk og industriell produksjon
- Helse- og oppvekstfag

I tillegg har Telemark fylkeskommune og Skien kommune inngått avtale om et foreløpig 2-årsprosjekt (2017-2019) med oppstart av kombinasjonsklasser for ca. 45 elever. Målgruppen er unge minoritetsspråklige elever mellom 16-20 år som har behov for grunnskoleopplæring.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.