Velle Utvikling

Vellebarnehagene er en del av Velle Utvikling som er en Arbeids- og inkluderingsbedrift med hovedmål om å få flere ut i arbeid og utdanning. Bedriften har et tredelt eierskap mellom kommuner, lokale bedrifter og de ansatte. Hovedkontoret ligger på Stensarmen i Tønsberg hvor vi også har et mekanisk verksted. Til sammen 110 faste ansatte har sin arbeidsplass hos oss.

Vellebarnehagene er private og består av 4 barnehager beliggende i Stokke, Tønsberg og Sande. I tillegg til å være kvalitetsbarnehager for barn, er vi en læringsarena for personer som gis opplæring innen arbeid med barn, og mulighet for utdanning i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Du kan lese mer om Velle og Vellebarnehagene på www.velle.no

Tilkallingsvikarer Vellebarnehagene

Vi har jevnlig behov for vikarer ved sykdom og kortere permisjoner. Vi kontakter deg ved behov og du står fritt til å ta vikariatet. Sigridløkka Barnehage vil fra 4. juni ha behov for en vikar i lengre perioder frem til 24. august.

Vi søker deg som:

  • Er interessert og motivert.
  • Er en leken voksen.
  • Som setter i gang aktiviteter med barna.
  • Har evne til å gi barn utfordringer som vekker nysgjerrighet, kreativitet og undring, og som gir barna muligheter for utvikling og læring.
  • Har gode muntlige og skriftlige norskferdigheter.
  • Er ansvarsbevisst og fleksibel.

Vi oppfordrer menn til å søke.
 
Vi tilbyr:

  • Et trivelig og godt arbeidsmiljø, bestående av både kvinner og menn.
  • Gode muligheter for faglig utvikling.
  • Ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

Tiltredelse: Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.


 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.