Velle Utvikling

Velle Utviklings mekaniske verksted på 5000 m2 har en avansert maskinpark med lett tilgang til sjø- og landtransport. Bedriften har vært underleverandør av mekaniske produkter til over 2000 sluttkunder i 48 år.

Dagens verksted har moderne produksjonsutstyr, beregnet på produksjon av enkeltprodukter til serieproduksjon.  Med en stor og variert kundegruppe, er vårt hovedfokus raske omstillinger, stor fleksibilitet og korte leveringstider til avtalt tid.

Mer informasjon kan du finne på: www.velle.no

Olaløkka Barnehage søker støttepedagog i 20% stilling

Olaløkka Barnehage søker støttepedagog i 20% stilling (7,7 t/uke)

Olaløkka Barnehage er en tre-avdelings barnehage som ligger i nær tilknytning til Stokke sentrum.

Arbeidsoppgaver

  • Arbeid og oppfølging med enkeltbarn i forhold til vedtak om spesialpedagogisk hjelp
  • Plan- og rapportskriving
  • Brobygger mellom spesialpedagogisk hjelp og barnehagens ordinære pedagogiske innhold.
  • Veiledning til personalet

               

Kvalifikasjoner

  • Godkjent barnehagelærerutdanning eller annen relevant pedagogisk utdanning med vekt på spesialpedagogikk
  • Erfaring med spesialpedagogisk arbeid med barn i barnehagealder er en fordel
  • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter
  • Må ha bestått norskprøve B 2.
  • Politiattest må fremlegges ved tiltredelse

 

For ytterligere opplysninger om barnehagen, se www.velle.no .

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.