Vellebarnehagene AS

Vellebarnehagene er en del av Velle Gruppen AS som er en Arbeids- og inkluderingsbedrift med hovedmål om å få flere ut i arbeid og utdanning. Bedriften har et tredelt eierskap mellom kommuner, lokale bedrifter og de ansatte. Hovedkontoret ligger på Stensarmen i Tønsberg hvor vi også har et mekanisk verksted. Til sammen 110 faste ansatte har sin arbeidsplass hos oss.

Vellebarnehagene er private og består av 4 barnehager beliggende i Stokke, Tønsberg og Sande. I tillegg til å være kvalitetsbarnehager for barn, er vi en læringsarena for personer som gis opplæring innen arbeid med barn, og mulighet for utdanning i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Du kan lese mer om Velle og Vellebarnehagene på www.velle.no

Vi søker pedagogisk personale!

Engasjement som spesialpedagog 4 t/u ut barnehageåret 18/ 19- Olaløkka Barnehage, Stokke/ Sandefjord

Arbeidsoppgaver:

 • Gi enkeltbarn i førskolealder spesialpedagogisk hjelp i henhold til vedtak etter Lov om Barnehager, § 19 a – b.
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av arbeidet i samarbeid med foreldre og barnehagen.
 • Kunne veilede foreldre og ansatte i barnehagen.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk, eventuelt annen godkjent pedagogisk høyskoleutdanning og videreutdanning i spesialpedagogikk.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter i norsk, minimum bestått B2.
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

Egenskaper

 • Evne til å jobbe målrettet og selvstendig
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse

 

Barnehagelærer 100 % stilling – svangerskapsvikariat 25.2- 12.4.2019, Træleborg Barnehage, Tønsberg

Arbeidsoppgaver 

 • Du er leder for barnas læringsprosesser ved å skape et trygt og utfordrende miljø, og legger til rette for lek, utforskning, undring og læring. 
 • Du har ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet i samarbeid med pedagogisk leder, og sørge for at Lov om barnehager, rammeplanen og årsplanen oppfylles.  
 • Du har ansvar for daglig kontakt og samarbeid med foreldre, samt kunne veilede øvrig personell på avdelingen ved behov. 

Kvalifikasjoner 

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer 
 • Erfaring fra stilling som barnehagelærer er ønskelig. Tidligere erfaring fra arbeid i barnehage vektlegges også. 
 • Ha god relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner. 
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter, må ha bestått norskprøve 3. 
 • Ha gode ferdigheter innen IKT, og kunne bruke dette hensiktsmessig i arbeidet med barna og i dokumentasjonsarbeidet. 

Vi tilbyr 

 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø. 
 • Et lærende miljø, med vekt på utvikling hos den enkelte. 
 • Gode person og forsikringsordninger.

Krav til kompetanse: Godkjent 3-årig Førskolelærer-/ Barnehagelærer utdanning.

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.