Vellebarnehagene AS

Olaløkka Barnehage er en tre-avdelings barnehage som ligger i nær tilknytning til Stokke sentrum med skogen som nærmeste nabo.
Barnehagen er privat og eies av Vellebarnehagene AS. 

Med slagordet "Hos oss er ingen like, ALLE  er unike", ser vi mulighetene i mangfoldet blant små og store. Vårt fundament er at ALLE skal bli sett og hørt, og få mulighet for å utvikle seg i det sosiale fellesskapet.

Spesialpedagog

Olaløkka Barnehage søker spesialpedagog til 20% stilling (7 t/uke)

Arbeidsoppgaver

  • Direkte arbeid og oppfølging med barn i forhold til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp § 19 a
  • Utarbeide individividuell plan og rapportskriving
  • Brobygger mellom spesialpedagogisk hjelp og barnehagens ordinære pedagogiske innhold
  • Veiledning til personalet

Kvalifikasjoner

  • Godkjent barnehagelærerutdanning, eller annen relevant pedagogisk utdanning med vekt på spesialpedagogikk
  • Erfaring med spesialpedagogisk arbeid med barn i barnehagealder
  • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter
  • Må ha bestått norskprøve B 2.

For ytterligere opplysninger om barnehagen, se www.velle.no 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.