Vellebarnehagene AS

Olaløkka Barnehage er én av fire barnehager i Vellebarnehagene AS.
Barnehagen ligger nær Stokke sentrum, med gode kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Vi har et nytt og spennende uteområde, og med skogen som vår nærmeste nabo.

«Hos oss en ingen like, men ALLE er unike» er vårt slagord, noe som betyr at vi ser mulighetene i mangfoldet blant små og store som en stor ressurs. Vårt fundament er at alle skal bli sett og hørt, og få mulighet for å medvirke, leke og utvikle seg i vårt fellesskap.

Vellebarnehagene AS eies av Velle Gruppen AS, en arbeids- og inkluderingsbedrift med ca. 100 ansatte. Bedriften tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner gjennom sine to datterselskap Velle Utvikling AS og Vellebarnehagene AS. Du kan lese mer om oss på www.velle.no.

Vil du være med på laget vårt? Vi har to spennende stillinger ledig:

2 ledige stillinger i Olaløkka barnehage

Assistent/barne- og ungdomsarbeider – 100% fast stilling

Vi søker deg som:

 • Er interessert, motivert og engasjert i arbeid med barn
 • Har god relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner
 • Er inkluderende og raus
 • Har god evne til å fremme lek
 • Evner til å gi barn utfordringer som vekker nysgjerrighet, kreativitet og undring, og som gir barna muligheter for utvikling og læring.
 • Har gode muntlige og skriftlige norskferdigheter.
 • Er ansvarsbevisst og fleksibel.
 • Har fokus på barnet i sentrum og et godt foreldresamarbeid
 • Har fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, eller har erfaring fra arbeid med barn

 

Støttepedagog – 20% stilling midlertidig 1.1.20 – 30.6.20

Vi søker deg som:

 • Er godkjent barnehagelærerutdanning, eller har annen relevant pedagogisk utdanning med vekt på spesialpedagogikk
 • Har erfaring med spesialpedagogisk arbeid med barn i barnehagealder er en fordel
 • Har gode skriftlige og muntlige norskferdigheter (bestått norskprøve B 2)

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid og oppfølging med enkeltbarn i forhold til vedtak om spesialpedagogisk hjelp
 • Plan- og rapportskriving
 • Brobygger mellom spesialpedagogisk hjelp og barnehagens ordinære pedagogiske innhold.
 • Veiledning til personalet

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende fellesskap
 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø, med god stabilitet og lavt sykefravær
 • Et godt læringsmiljø med vekt på faglig vekst og kompetanseutvikling
 • Muligheter til å påvirke barnehagens daglige innhold
 • Ordnede lønns- og arbeidsvilkår

Menn oppfordres til å søke.

Tiltredelse: 01.01.20
                    Politiattest må fremlegges ved tiltredelse

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.