Vellebarnehagene AS

Træleborg Barnehage er en del av Vellebarnehagene AS som er fire privateide barnehager i Vestfold- Olaløkka i Stokke sentrum, Sigridløkka på Vear, Træleborg i Tønsberg sentrum og Kjeldås Barnehage i Sande. Vår målsetning er at alle skal gis like muligheter til en meningsfull hverdag preget av omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Dette skal gi grunnlag for trivsel, mestring, utvikling og læring.

Med sin beliggenhet midt i byen, bruker Træleborg barnehage de mange utfluktsmulighetene godt. "Mangfold gir muligheter" er vårt motto, og den gode blandingen av ulike kulturer gjør barnehagehverdagen i Træleborg spennende. Les mer om barnehagen her

Vellebarnehagene AS er eid av Velle Gruppen AS som er en arbeids- og inkluderingsbedrift med ca. 100 ansatte. Bedriften tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner gjennom sine datterselskap Velle Utvikling AS og Vellebarnehagene AS. Du kan lese mer om oss på www.velle.no.

Assistent 100% fast stilling – Træleborg barnehage

Vi søker deg som:

  • Er interessert, motivert og engasjert i arbeid med barn
  • Har god relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner
  • Er inkluderende og raus
  • Har god evne til å fremme lek
  • Evner til å gi barn utfordringer som vekker nysgjerrighet, kreativitet og undring, og som gir barna muligheter for utvikling og læring
  • Har gode muntlige og skriftlige norskferdigheter
  • Er ansvarsbevisst og fleksibel.
  • Har fokus på barnet i sentrum og et godt foreldresamarbeid
  • Har fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, eller har erfaring fra arbeid med barn

Menn oppfordres til å søke.

Tiltredelse: 1.8.20
Politiattest må fremlegges ved tiltredelse

Søknadsfrist: 24.7.20

For spørsmål knyttet til stilling, ta kontakt med styrer Janne Mikalsen, Tlf. 922 86 952.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.