Vellebarnehagene AS

Kjeldås Barnehage er en del av Vellebarnehagene AS som er fire privateide barnehager i Vestfold - Olaløkka i Stokke sentrum, Sigridløkka på Vear, Træleborg i Tønsberg sentrum og Kjeldås Barnehage i Sande. Vår målsetning er at alle skal gis like muligheter til en meningsfull hverdag preget av omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Dette skal gi grunnlag for trivsel, mestring, utvikling og læring. 

"Et begeistret fellesskap med utvikling og muligheter" er mottoet vi i Kjeldås barnehage lever etter. Vi har en 6 avdelings barnehage i store og moderne lokaler med skogen som nærmeste nabo. Du kan lese mer om barnehagen her. 

Vellebarnehagene AS er eid av Velle Gruppen AS som er en arbeids- og inkluderingsbedrift med ca. 100 ansatte. Bedriften tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner gjennom sine datterselskap Velle Utvikling AS og Vellebarnehagene AS. Du kan lese mer om oss på www.velle.no. 

Barnehagelærer 100 % stilling – fast

Arbeidsoppgaver 

 • Barnehagelærer er stedfortreder når pedagogisk leder ikke er til stede eller tilgjengelig.  
 • Du er leder for barnas læringsprosesser ved å skape et trygt og utfordrende miljø, og legger til rette for lek, utforskning, undring og læring. 
 • Du har ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet, og sørge for at Lov om barnehager, rammeplanen og årsplanen oppfylles.  
 • Du har ansvar for daglig kontakt og samarbeid med foreldre, samt kunne veilede øvrig personell på avdelingen ved behov. 

 

Kvalifikasjoner 

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer 
 • Erfaring fra stilling som barnehagelærer er ønskelig. Tidligere erfaring fra arbeid i barnehage vektlegges også. 
 • Ha god relasjonskompetansen og gode samarbeidsevner 
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter, må ha bestått norskprøve B2. 
 • Ha gode ferdigheter innen IKT, og kunne bruke dette hensiktsmessig i arbeidet med barna og i dokumentasjonsarbeidet. 

 

Vi tilbyr 

 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø 
 • Et lærende miljø, med vekt på utvikling hos den enkelte 
 • Faglig utvikling gjennom felles kompetansehevingsprogram for kommunale og ikke- kommunale barnehager i regi av Barnehagemyndigheten i Holmestrand Kommune 
 • Gode person- og forsikringsordninger 

 

Tiltredelse: Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. 

Spørsmål i forbindelse med stillingen, ta kontakt med styrer Kari Mette Neffati, tlf. 48 12 27 45 eller e-post: Kari.Neffati@velle.no