Vellebarnehagene AS

Olaløkka Barnehage ligger i nær tilknytning til Stokke sentrum i Sandefjord kommune.

Vårt slagord er «Hos oss er ingen like, alle er unike». For oss betyr dette at vi ser mulighetene i mangfoldet blant små og store. Vårt fundament er at ALLE skal bli sett og hørt, og å få mulighet for å medvirke, delta og utvikle seg i vårt sosiale fellesskap.

Du kan lese mer om barnehagen her

Barnehagen er en av fire barnehager av Vellebarnehagene AS. De andre barnehagene er Sigridløkka barnehage (Vear i Tønsberg kommune), Træleborg (Tønsberg sentrum) og Kjeldås (Sande i Holmestrand kommune). 

Vellebarnehagene AS er eid av Velle Gruppen AS som er en arbeids- og inkluderingsbedrift med ca. 100 ansatte. Bedriften tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner gjennom sine datterselskap Velle Utvikling AS og Vellebarnehagene AS. Du kan lese mer om oss på www.velle.no.

Barnehagelærer 100 % stilling – fast

Arbeidsoppgaver 

  • Du er leder for barnas læringsprosesser ved å skape et trygt og utfordrende miljø, og legger til rette for lek, utforskning, undring og læring. 
  • Du har ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet i samarbeid med pedagogisk leder, og sørge for at Lov om barnehager, rammeplanen og årsplanen oppfylles.  
  • Du har ansvar for daglig kontakt og samarbeid med foreldre, samt kunne veilede øvrig personell på avdelingen ved behov. 

Kvalifikasjoner 

  • Godkjent utdanning som barnehagelærer 
  • Erfaring fra stilling som barnehagelærer er ønskelig. Tidligere erfaring fra arbeid i barnehage vektlegges også. 
  • Ha god relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner. 
  • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter, må ha bestått norskprøve B2. 

Ha gode ferdigheter innen IKT, og kunne bruke dette hensiktsmessig i arbeidet med barna og i dokumentasjonsarbeidet

 

Vi tilbyr 

  • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø. 
  • Et lærende miljø, med vekt på utvikling hos den enkelte. Faglig utvikling gjennom felles kompetansehevingsprogram for kommunale og ikke- kommunale barnehager i Sandefjord kommune. 
  • Gode person og forsikringsordninger.

Varighet: Fast stilling med oppstart 01.02.21

Tiltredelse: Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. 

Spørsmål i forbindelse med stillingen, ta kontakt med styrer Kristin Sunde Eriksen tlf. 99323589 eller e-post: kristin.eriksen@velle.no