Vellebarnehagene AS

Olaløkka Barnehage ligger i nær tilknytning til Stokke sentrum i Sandefjord kommune.

Vårt slagord er «Hos oss er ingen like, alle er unike». For oss betyr dette at vi ser mulighetene i mangfoldet blant små og store. Vårt fundament er at ALLE skal bli sett og hørt, og å få mulighet for å medvirke, delta og utvikle seg i vårt sosiale fellesskap.

Du kan lese mer om barnehagen her

Barnehagen er en av fire barnehager av Vellebarnehagene AS. De andre barnehagene er Sigridløkka barnehage (Vear i Tønsberg kommune), Træleborg (Tønsberg sentrum) og Kjeldås (Sande i Holmestrand kommune). 

Vellebarnehagene AS er eid av Velle Gruppen AS som er en arbeids- og inkluderingsbedrift med ca. 100 ansatte. Bedriften tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner gjennom sine datterselskap Velle Utvikling AS og Vellebarnehagene AS. Du kan lese mer om oss på www.velle.no.

Barnehagelærer 100 % stilling – engasjement

Arbeidsoppgaver 

 • Du er leder for barnas læringsprosesser ved å skape et trygt, inkluderende og utfordrende lekemiljø, og legger til rette for lek, utforskning, undring og læring. 
 • Du har medansvar for systematisk faglig og pedagogisk drift
 • Evne til å reflektere over egen praksis og være bidragsyter inn i barnehagens utviklings- og læringsmiljø.  samarbeid med pedagogisk leder, og sørge for at Lov om barnehager, rammeplanen og årsplanen oppfylles. 
 • Bidra til et godt miljø ved å være positiv, strukturert, tydelig og varm
 • Du har ansvar for daglig kontakt og samarbeid med foreldre, samt kunne veilede øvrig personell på avdelingen ved behov. 

Kvalifikasjoner 

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer 
 • Erfaring fra stilling som barnehagelærer er ønskelig.
 • Har en inkluderende tilnærming til barn, foresatte og kolleger
 • Du har god relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner, samtidig som du er omsorgsfull, kreativ og leken
 • Du ser barnas individuelle styrker og behov, og sørger for at de opplever mestringsfølelse.
 • Du må like å samarbeide med andre, og ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette, noe som forutsetter evne til å kommunisere og å være tydelig.
 • Du er strukturert i det pedagogiske arbeidet og evner å reflektere over egen og barnehagens praksis 
 • Meget gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Ha gode ferdigheter innen IKT, og kunne bruke dette hensiktsmessig i arbeidet med barna og i dokumentasjonsarbeidet.
 • Søkere med utenlandsk utdanning må fremlegge godkjenning fra NOKUT

Vi tilbyr 

 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Et lærende miljø, med vekt på utvikling hos den enkelte. Faglig utvikling gjennom felles kompetansehevingsprogram for kommunale og ikke- kommunale barnehager i Sandefjord kommune 
 • En barnehage som jobber systematisk og helhetlig med et inkluderende fellesskap, og som vektlegger en praksis der alle barn, alles ansvar

 

Krav til kompetanse: Godkjent 3-årig Førskolelærer-/ Barnehagelærer utdanning.

 

Varighet:

Stilling 1 - 100 % engasjement: 01.08.22 til 31.07.23, med mulighet for forlengelse
Stilling 2 - 100 % sykevikariat: 01.08.22 – 31.12.22, med mulighet for forlengelse

 

Politiattest skal ikke vedlegges søknad, men må fremvises ved tiltredelse

 

Søknadsfrist: 25.05.22

Tiltredelse: Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. 

 

Spørsmål i forbindelse med stillingen, ta kontakt med styrer Kristin Sunde Eriksen tlf. 99323589 eller e-post: kristin.eriksen@velle.no