Vellebarnehagene AS

Kjeldås barnehage består av seks avdelinger, og ligger nord i Sande i Holmestrand kommune, med enkel adkomst fra E-18 og med bussforbindelse til Sande sentrum. Vi ligger landlig til, har mange turområder i umiddelbar nærhet og skogen som nærmeste nabo.

Vi ser mulighetene i mangfoldet av barn, familier og personalet. Vårt fundament er at alle skal bli sett og hørt, og å få mulighet til å medvirke, delta og utvikle seg i vårt fellesskap. Vi er én barnehage, som sammen jobber for at alle skal oppleve trivsel, tilhørighet og utvikling. Våre satsingsområder er livsmestring og språklig mangfold. Du kan lese mer om barnehagen her

Barnehagen er en del av Vellebarnehagene AS som er fire privateide barnehager i Vestfold. Vår målsetning er at alle skal gis like muligheter til en meningsfull hverdag preget av omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Dette skal gi grunnlag for trivsel, mestring, utvikling og læring.

Vellebarnehagene AS er eid av Velle Gruppen AS som er en arbeids- og inkluderingsbedrift med ca. 100 ansatte. Bedriften tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner gjennom sine datterselskap Velle Utvikling AS og Vellebarnehagene AS. Du kan lese mer om oss på www.velle.no

Vi søker to pedagogiske ledere / barnehagelærer

 Vi søker deg som:

 • Er trygg i rollen som pedagogisk leder
 • Tar ansvar for at Lov om barnehager, rammeplan for barnehagen og barnehagens årsplan etterleves og oppfylles
 • Tar ansvar for ledelse og organisering av egen avdeling
 • Er varm og tydelig i omsorgsutøvelsen, med evne og mot til å stå i utfordrende situasjoner
 • Er genuint motivert og engasjert i arbeid med barn
 • Er selvstendig, og tar ansvar for å planlegge, fremme og delta i lek og læringsaktiviteter, samt vurdere og dokumentere det pedagogiske arbeidet
 • Evner å gi barn utfordringer som vekker nysgjerrighet, kreativitet og undring, og som gir barna muligheter for utvikling og læring
 • Har god relasjonskompetanse i samhandling med barn og foreldre
 • Har gode samarbeidsevner, og bidrar inn i barnehagens helthetlige drift
 • Er presis og pålitelig i oppmøte, og fleksibel i forhold til endringer av arbeidstid
 • Er åpen og utadvendt, og en sterk bidragsyter inn i barnehagens psykososiale arbeidsmiljø
 • Har en inkluderende og raus tilnærming andre
 • Har kreative evner og kompetanse som kan nyttes i arbeidet
 • Har meget gode muntlige og skriftlige norskferdigheter
 • Har gode IKT-ferdigheter, og mestrer bruk av digitale arbeidsplattformer

Kvalifikasjoner:

 • Har utdanning som barnehagelærer, gjerne med erfaring
 • Har god helse
 • Oppfyller krav om norskferdigheter i henhold til Lov om barnehager § 28, gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En samkjørt barnehage hvor alle barn er alles ansvar 
 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø med fokus på nærvær
 • Et godt læringsmiljø med vekt på faglig og personlig vekst, samt en helhetlig tilnærming til kollektiv kompetanseutvikling
 • Muligheter til å påvirke barnehagens daglige innhold
 • Ordnede lønns- og arbeidsvilkår

 

Ved tiltredelse må det kunne fremvises tilfredsstillende politiattest i henhold til Lov om barnehager §30, jf. politiregisterloven §39 første ledd.

 

Stillingsstørrelse: 100 %

Stillingstype: Fast / vikariat

Tiltredelse fra: 01.11.22.

Søknadsfrist: 31.10.22

 

2 faste 100% stillinger som Pedagogisk leder, tiltredes fra 01.11.22

1 svangerskapsvikariat 100% barnehagelærer fra oktober til april.

 

Spørsmål i forbindelse med stillingen, ta kontakt med styrer Kari Mette Neffati, tlf. 481 22 745 eller e-post: Kari.Neffati@velle.no