Vellebarnehagene AS

Velle Gruppen AS er en arbeid- og inkluderingsbedrift som gjennom sine datterselskaper Vellebarnehagene AS, Velle Utvikling AS, Velle Utdanning AS og Velle Eiendom AS tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold og Telemark i samarbeid med NAV, lokalt næringsliv og opplæringsinstitusjoner. Les mer om oss på www.velle.no

Vellebarnehagene AS er eiet av Velle Gruppen AS som har fire privateide barnehager i Vestfold og Telemark. Disse ligger i Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand kommune. Barnehagen er første trinn i et langt utdanningsløp og skal gi barn en god start, uavhengig av bakgrunn og behov. Tidlig innsats og tilpassing er en sentral del av barnehagenes oppdrag. Barnehagen er en viktig samfunnsarena som fremmer god helse, sosial inkludering og livslang læring.

Barnehagelærer 100% vikar fra 25.01.23

Træleborg barnehage ligger i Tønsberg. Med sin sentrumsnære beliggenhet bruker barnehagen nærmiljøet sitt aktivt med bibliotek, kunstmuseum og parker som en naturlig del av uterommet. Arbeidet med språk, kultur og inkludering gjør barnehagehverdagen i Træleborg spennende. Les mer om barnehagen www.velle.no

 

 Arbeidsoppgaver 

 • Du er leder for barnas læringsprosesser ved å skape et trygt og inspirerende lekemiljø, som innbyr til lek, utforskning, undring og læring
 • Du har ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet i samarbeid med pedagogisk leder, og sørge for at Lov om barnehage, rammeplanen og årsplanen oppfylles.
 • Du bidrar til at hele personalet arbeider mot barnehagens mål og Vellebarnehagenes overordnede mål
 • Du har ansvar for daglig kontakt og opprettholde et godt samarbeid med foreldre
 • Du kan veilede øvrig personell på avdelingen ved behov
 • Evne til å reflektere over egen praksis og være bidragsyter inn i barnehagens utviklings- og læringsmiljø
 • Bidra til et godt miljø ved å være positiv, strukturert, tydelig og varm

 Kvalifikasjoner 

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer
 • Erfaring fra stilling som barnehagelærer er ønskelig. Tidligere erfaring fra arbeid i barnehage vektlegges
 • God relasjonskompetansen og gode samarbeidsevner 
 • Utadvendt, kreativ og løsningsorientert
 • Gode muntlige kommunikasjonsferdigheter og god skriftlig fremstillingsevne
 • Gode ferdigheter innen IKT, og kan bruke dette hensiktsmessig i arbeidet med barna og i dokumentasjonsarbeidet
 • Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter, og A1 og B2 må være bestått
 • Du ser barnas individuelle styrker og behov, og sørger for at de opplever mestringsfølelse.
 • Du må like å samarbeide med andre, og ha mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette, noe som forutsetter evne til å kommunisere og å være tydelig.
 • Du er strukturert i det pedagogiske arbeidet og evner å reflektere over egen og barnehagens praksis 
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse

Vi tilbyr 

 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø 
 • Et lærende miljø, med vekt på utvikling hos den enkelte 
 • Ordnede lønns- og arbeidsvilkår
 • En barnehage som jobber systematisk og helhetlig med et inkluderende fellesskap, og som vektlegger en praksis der alle barn, alles ansvar

 

Tiltredelse: Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. 

Søknadsfrist: Snarest, fortløpende intervju

Tiltredelse: snarest, etter avtale

 

Vi søker vikar for barnehagelærer, svangerskapspermisjon, i 100 % stilling fra 25.01.23 med mulighet for tidligere tiltredelse.

 

For spørsmål knyttet til stilling, ta kontakt med styrer Janne Mikalsen

E-post: janne.mikalsen@velle.no