Vellebarnehagene AS
Det er for tiden ingen ledige stillinger

Vellebarnehagene AS er fire privateide barnehager i Vestfold- Olaløkka i Stokke sentrum, Sigridløkka på Vear, Træleborg i Tønsberg sentrum og Kjeldås Barnehage i Sande. Vår målsetning er at alle skal gis like muligheter til en meningsfull hverdag preget av omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Dette skal gi grunnlag for trivsel, mestring, utvikling og læring.

Barnehagene er i hovedsak bemannet med fast ansatte bestående av pedagogisk personale, fagarbeidere og assistenter. Det er også jobbsøkere tilknyttet barnehagene som er hos oss i kortere eller lengre perioder, der noen også får utdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Vellebarnehagene AS er eid av Velle Gruppen AS som er en arbeids- og inkluderingsbedrift med ca. 100 ansatte. Bedriften tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner gjennom sine datterselskap Velle Utvikling AS og Vellebarnehagene AS. Du kan lese mer om oss på www.velle.no.

Du er alltid hjertelig velkommen til å vise din interesse ved å fylle ut en åpen søknad. Vi vil gjøre deg oppmerksom på at alle søknader oppbevares som aktive søkere hos oss i 6 måneder.