Vestby kommune
Vestby kommune ligger ved Oslofjorden helt syd i Follo og har 17625 innbyggere. Kommunen er en offensiv nærings- og bosettingskommune og er i sterk vekst. E6 og jernbanen går gjennom kommunen. Det tar 30 minutter med til og tog til Oslo. Vestby kommune har et godt utbygd tjenestetilbud, gode oppvekst- og levekår, og et mangfoldig og rikt kulturliv. Med flotte turmuligheter i skog og mark, en vakker kystlinje, frodige kulturlandskap og hyggelige bomiljøer, kan vi tilby våre innbyggere de beste vilkår for et aktivt og godt liv, både sommer som vinter.

Velkommen til Vestby!

Vestby kommune søker sykepleiere

Kommunen videreutvikler sine helse- og omsorgstjenester både innenfor helsefag og teknologi. Vi tror på et faglig sterkt miljø og ønsker å styrke bemanningen på sykehjemmet vårt. Stillingene er i alle størrelser både for sykepleiere og vernepleiere.

Vestby sykehjem er et kommunalt sykehjem med 96 plasser fordelt på kort- og langtidsavdelinger. Det er ti bogrupper, fordelt på fire avdelinger, med åtte til ti enerom i hver gruppe. Sykehjemmet har to demensenheter, drifter eget storkjøkken og vaskeri. Vestby sykehjem ligger på Randem, ca. ti minutter fra sentrum og Vestby stasjon, med god bussforbindelse og egen parkeringsplass for ansatte.

Du vil delta i et arbeidsmiljø som er utviklingsorient og nytenkende. Du vil jobbe i team med sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, fysioterapeuter og leger. Din kompetanse er viktig for bedriften og du vil være omgitt av gode kollegaer med mye kunnskap og faglig engasjement. Her vil det være gode muligheter til både personlig og faglig utvikling.

Korttidsavdelingene

 • 100%, sykepleier fra 3.6.2019
 • 80%, sykepleier
 • 50%, sykepleier
 • 2 x 66% nattstillinger for sykepleiere

Langtidsgruppene innen somatikk og alderspsykiatri

 • 2 x 100%, sykepleiere
 • 2 x 80%, sykepleiere

Skjermede enheter

 • 2 x 100%, sykepleiere/vernepleiere

Arbeidsoppgaver:  

 • Utøve sykepleie og miljøterapi/-arbeid til enhetenes pasienter og beboere
 • Journalføring og dokumentasjon
 • Delta i legevisitt og følge opp tiltak
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Bidra i utviklingen av tjenestene og i implementering av nye arbeidsmetoder og teknologi
 • Veiledning og opplæring av nyansatte, studenter og elever

Dine kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Bestått språktest nivå B2
 • Har du en videreutdanning, skal vi påse at du får brukt kompetansen din
 • Erfaring med miljøterapeutisk arbeid er også interessant, spesielt til pasienter med kognitiv svikt og innen alderspsykiatri

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som liker å jobbe i team og som bidrar til at det tas gode faglige beslutninger
 • Du er faglig engasjert, nytenkende, ansvarsbevisst og har vilje til etisk refleksjon
 • Vi søker deg som ønsker å finne gode løsninger innen de til enhver tid gjeldende rammer
 • Du er fleksibel og må trives med en travel og vekslende arbeidsdag, som ikke alltid er like forutsigbar
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Sykehjemmet har todelt turnus, med egne nattvakter
 • Full barnehagedekning
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter egen lokal lønnsstige for sykepleiere. Spesialsykepleier avlønnes i henhold til spesialisering
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Firmahytte på Sjusjøen

 

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. I følge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på  tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling. 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.