Vaktmesterkompaniet AS

Vaktmesterkompaniet AS ble stiftet i 1932, og er markedets største aktør på utvendig vedlikehold i Oslo og omegn. Vaktmesterkompaniet tilbyr bl.a. snøbrøyting, gartnertjenester, containerutleie, veidrift, asfaltering og anleggsarbeid. Vi forvalter store offentlige kontrakter, i tillegg til salg av tjenester til bedrifter, borettslag, sameier og private husstander. I 2019 forventes det en omsetning på ca. 600 millioner, og vi har 200 fast ansatte i tillegg til 300-600 innleide ansatte i sesong.

Vaktmesterkompaniet søker kjøresjef til snøavdelingen i Oslo

Snøavdelingen i Oslo har kontorsted på Furuset, og utfører tjenester hovedsakelig innen brøyting, strøing og feiing i Oslo og omkringliggende kommuner. Avdelingen utfører også noe plenklipping og annet sommerarbeid i forbindelse med helårsavtaler hos kunder. Våre kundesegmenter er både private og offentlige eiendommer samt hos bedrifter. Under snøfall mobiliserer Vaktmesterkompaniet omlag 400 personer som jobber for en trygg og sikker brøyting, fresing og håndrydding av snø, på veier og gårdsplasser.

Vår nåværende kjøresjef for snøavdelingen i Oslo ønsker å trappe ned etter over 40 år i selskapet. Vi søker derfor etter hans etterfølger.

Ansvar og oppgaver

 • Lede en gruppe trivelige kollegaer som jobber innenfor stillingens ulike arbeidsfelt
 • Overordnet ansvar for rekruttering og oppfølging av innleide traktor-/maskinkjørere og sjåfører
 • Ansvar for opplæring av sjåfører og maskineiere
 • Nært samarbeid med driftssjefen for å planlegge og skaffe kapasitet innen ulike maskintyper og størrelser
 • Utarbeide og sørge for å inngå avtaler med innleide maskineiere og sjåfører
 • Utarbeide grunnlag for betaling til innleide mannskaper og kjøretøyeiere
 • Planlegge organisering av mobilisering og demobilisering av maskiner for brøyte- og strøsesongen, samt vårfeiing
 • Overordnet ansvar for oppfølging av brøyteavvik og kvalitet hos utførende mannskap
 • Øvrige oppgaver i henhold til stillingsinstruks

Kompetanse og bakgrunn

 • Bachelorgrad innen transport, logistikk eller maskinfag. Formell utdannelse kan oppveies av relevant praktisk erfaring
 • Erfaring fra tilsvarende stilling
 • Ledererfaring
 • God bransjekunnskap
 • Erfaring med forhandlinger
 • God økonomisk forståelse
 • Generelt gode datakunnskaper

 Egenskaper

 • God til å samarbeide og motivere
 • Beslutningsdyktig og høy gjennomføringsevne
 • Mestrer og trives i en hektisk hverdag
 • Evner å styre og planlegge godt for flere ressurser samtidig
 • Kommuniserer klart og tydelig både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • En stabil arbeidsplass med et godt miljø.
 • Tidvis hektiske dager på jobben
 • En variert hverdag med ansvar for egne resultater.
 • Gode utviklingsmuligheter.

Spørsmål til stillingen rettes til avdelingssjef Lars Moger eller driftssjef Ståle Hansen på telefon 23 17 22 00.
Søknadsfrist snarest, og senest 31. mars 2019.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.