Volmax AS Vikersund

Volmax AS er en av Norges ledende aktører innen salg og service/vedlikehold av Volvo Lastebiler, busser og øvrig transportmateriell. Vi disponerer til sammen 9 anlegg i fylkene Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold og Hedmark. Vi er i dag ca. 250 medarbeidere som ønsker å være den ledende på service til våre kunder. Vi omsetter årlig for ca NOK 1,1miliard. Vår fellesadministrasjon er lokalisert til Borgeskogen i Stokke kommune, og vår avdeling på Vikersund holder til på Geithusveien 69, 3360 Geithus.

Servicemarkedssjef på Volmax Vikersund

Vår Servicemarkedssjef gjennom flere år, har valgt å søke andre utfordringer og i den forbindelse søker vi derfor hans etterfølger.

Servicemarkedssjefen er ansvarlig for all drift og virksomhet ved eget verksted og reservedelsavdeling innenfor de rammer og arbeidsmetoder som fastsettes av Volmax ledelse, Volvo og myndighetskrav.

Servicemarkedssjef er også ansvarlig for det totale servicemarkedets økonomiske resultat, herunder personale, organisasjonsutvikling, rapportering, reservedelsavdeling, bygninger og utstyr.

Servicemarkedssjef leder driften ved sitt lokale anlegg med fullt personalansvar, og har innkjøpsmyndighet til den daglige driften innenfor fastsatte rammer, planer og budsjetter.

Arbeidsoppgaver:

  • Daglig ledelse, drift og oppfølging av verksted og reservedelsavdeling.
  • Utarbeide og gjennomføre kortsiktige og langsiktige mål og handlingsplaner.
  • Utarbeidelse og oppfølging av egne budsjett/regnskap.
  • Medarbeidersamtaler/oppfølgingssamtaler.  Personalsaker inklusive lærlinger.
  • Oppfølging og rapportering av definerte nøkkeltall og annet i henhold til fastsatt plan
  • Kontering inngående fakturaer
  • Oppfølging av at kampanjer utføres (ink. Volmax Partnere)
  • Kundekontakt

Vår nye leder må ha høyere relevant utdannelse (teknisk/økonomisk) eller arbeidserfaring som kompenserer for teoretisk utdannelse. Erfaring og kjennskap til kontinuerlig forbedring (LEAN) og optimalisering av produksjonskjeder er en styrke.

Det er en fordel om du har erfaring fra lignende lederroller.

Presisjon, selvstendighet og etterrettelighet er nøkkelord for denne stillingen, og slik atferd etterspørres hos rett kandidat.

Våre ledestjerner er Service, Effektivitet, Kvalitet og Trivsel.

 Vi ønsker deg med på laget, og vi kan tilby:

  • Konkurransedyktige betingelser
  • En utfordrende stilling i et aktivt miljø

Dersom du mener at vi har beskrevet en rolle og en bedrift du ønsker å bli en del av, og du ønsker utfyllende informasjon, ta kontakt med driftsdirektør Tore Løveid på tlf  464 30 200.

Send din søknad og cv snarest via "Send søknad" knapp nederst på siden.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.