YIT NORGE AS

YIT Norge AS ble etablert i 2001. Den samlede omsetning for YIT Norge er nå ca. 1,8 MRD NOK. YIT Norge AS er heleid av det Finske entreprenør konsernet YIT OY. Konsernet har ca. 10000 ansatte og en omsetning på ca. 35 MRD NOK.

YIT Infra er i Norge representert ved YIT Norge AS, avdeling Anlegg. Avdelingen har nøkkelpersonell med bred erfaring fra anleggsprosjekter i Norge. Avdelingen er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001. Anleggssatsingen i Norge gjennomføres i samarbeid med YIT Infra.

I Norge utfører YIT Divisjon Anlegg i hovedsak utbygging av prosjekter innenfor vannkraft i fjell, dam og dam-rehabilitering, samt prosjekter innenfor infrastruktur som vei, flyplass o.l.

YIT sitt hovedkontor er på Helsfyr i Oslo, enheten har også kontor i Bergen og Tromsø.

Anleggsleder/Formann til spennende prosjekter i YIT Norge

YIT Norge sin Fundamenteringsavdeling er i vekst og søker dyktig Anleggsleder/Formann til større prosjekter.

Arbeidsoppgaver:

 • Organisering av driften i samråd med prosjektleder
 • Stedlig og synlig planlegging, ledelse av utførelse av arbeidene (HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi)
 • Sørge for dokumentasjon i henhold til eksterne og interne krav
 • Samarbeid med kunde og leverandører
 • Prosjektleders stedfortreder
 • Delta i markeds og tilbudsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør eller fagtekniker med relevant erfaring
  Har du ikke den formelle utdanningen, men kan vise til lang relevant erfaring som anleggsleder / formann,  oppfordrer vi deg også til å søke
 • Du setter helse, miljø og sikkerhet foran alt

Personlig egenskaper:

 • Gode holdninger innen effektiv drift og ressursstyring
 • Du leverer prosjekter som planlagt til kundene
 • Du er offensiv, resultatorientert og tett på selskapets utvikling
 • Du jobber med kontinuerlig forbedring og deler aktivt beste praksis
 • Du er en god rollemodell som inspirerer og involverer våre medarbeidere

Din nye jobb er en meget operativ stilling .  Som ansatt i YIT vil helse, miljø og sikkerhet være sentral i alle ledd.  Du vil få muligheten til å jobbe sammen med dyktige medarbeidere i et selskap som er i utvikling og som jobber med nasjonale prosjekter. Som leder vil du være en viktig bidragsyter til å bedre effektiviteten ved å jobbe smartere, være proaktiv og forholde deg til HMS i alt du foretar deg.   

Har du noe å bidra med i et hektisk, kundeorientert og ikke minst hyggelig arbeidsmiljø, kan vi tilby:

 • Ansettelse i et selskap i spennende utvikling.
 • Interessante og utfordrende oppgaver
 • Arbeid på lag med dyktige kollegaer med lang erfaring fra bransjen.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Personlige utviklingsmuligheter
 • Påvirkningsmulighet i en organisasjon med lite byråkrati

Innehar du den rette erfaringen og er interessert i å spille på vårt lag i en fremtidsrettet bransje kan du kontakte:

Torstein Engen, Prosjektleder fundamentering, Tel: 944 87 876 eller Kristine Muri, HR Support Tel: 926 05 486

Søknad, CV og dokumenter legges inn i søkeportalen. Alle søkere blir vurdert fortløpende.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.