YIT NORGE AS

YIT Norge AS er en av landets ledende leverandører av asfalt, pukk, grus og anleggsarbeider. Våre kunder vektlegger sterk fagkompetanse, lang erfaring, lokal tilstedeværelse og høy kvalitet i gjennomføring når de skal beskrive YIT. Det er vi stolte av. I dag er vi ca 500 medarbeidere i våre tre forretningsområder, og vi er tilstede over hele Norge.

YIT Norge er et datterselskap i finske YIT Group og utmerker seg som en av de viktigste entreprenørene innen bygg i Nord-Europa. Vi sysselsetter over 10 000 fagfolk i 11 land.  YIT utvikler bedre boliger og mer funksjonelle forretningslokaler, bygger stadig mer krevende infrastrukturer og leverer profesjonelle asfalttjenester.

HMS/KS leder – Utbygging av kraftstasjon i fjell.

YIT Norge, divisjon anlegg søker ny medarbeider til prosjekt i Etne.  Se prosjekt på link:

https://www.bygg.no/article/1369121

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp planlegging og implementere KHMS arbeid til prosjekt
 • Følge opp KHMS- ansvarlig hos underentreprenører og leverandører
 • I samarbeid med prosjektledelsen, utarbeide og revidere prosjektets HMS- og ytre miljøplaner, samt kontrollplaner og risikovurderinger
 • Bistå og påse at byggherrens SHA- planen blir implementert i prosjektet
 • Utvikle og implementere retningslinjer, prosedyrer, prosesser og styringssystemer
 • Initiere og fasilitere risikovurderinger og bidra til prioritering av risikoreduserende tiltak
 • Aktiv daglig oppfølging på prosjekt
 • Deltakelse i bedriftens KHMS-faggruppe

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse fra teknisk /HMS fag (Bachelor)
 • Dokumentert og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • ISO kompetanse fra 9001, 14001, erfaring fra bygg & anlegg er en fordel
 • Erfaring med KHMS prosjektdokumentasjon

Personlige egenskaper:

Våre team er prosjektorganisert.  Det medfører at den enkelte fagansvarlige:

 • Kommuniserer tett med andre fagansvarlige i andre prosjekter
 • Er trygg på sin kunnskap og er systematisk
 • Er en god rollemodell som inspirerer og involverer kolleger
 • Blir motivert av å se forbedringsmuligheter

Din nye jobb er en meget operativ stilling. Du vil få muligheten til å jobbe sammen med dyktige medarbeidere i et selskap som er i utvikling.

Du vil jobbe med kontinuerlig forbedring i alle faser av dine arbeidsoppgaver og du vil være en viktig bidragsyter til å bedre effektiviteten ved å jobbe smartere. 

Vi kan tilby:

 • Fast ansettelse i et selskap i spennende utvikling.
 • Interessante og utfordrende oppgaver
 • Arbeid på lag med dyktige kollegaer med lang erfaring fra bransjen
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personlige utviklingsmuligheter
 • Påvirkningsmulighet i en organisasjon med lite byråkrati

Arbeidssted vil være ute på prosjekt.

Høres dette interessant ut og er relevant for Din bakgrunn, mottar vi gjerne Din søknad.

Alle søkere blir håndtert fortløpende og må søke gjennom denne link.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.