YIT NORGE AS

YIT Norge AS er en av landets ledende leverandører av asfalt produkter og tjenester samt pukk & grus produkter. Våre kunder vektlegger sterk fagkompetanse, lang erfaring, lokal tilstedeværelse og høy kvalitet i gjennomføring når de skal beskrive YIT. Det er vi stolte av. I dag er vi ca 300 medarbeidere, og vi er tilstede over hele Norge med faste og mobile verk.

YIT Norge er et datterselskap i finske YIT Group som utmerker seg som en av de viktigste entreprenørene innen bygg og anlegg i Nord-Europa. Vi sysselsetter over 10 000 fagfolk i 11 land.  YIT utvikler bedre boliger og mer funksjonelle forretningslokaler, bygger stadig mer krevende infrastrukturer og leverer profesjonelle asfalttjenester.

 

Prosjektleder i Harstad

Prosjektleder har det overordnede ansvaret for prosjektet. Han/hennes ansvar omfatter bl.a kvalitetsmessige, sikkerhetsmessige, tekniske, økonomiske og fremdriftsmessige forhold. Prosjektleder utgjør sammen med Avdelingssjef den faglige ledelsen av foretaket overfor entreprenører og Statens Vegvesen. Prosjektleder er å definere som foretakets ansvarlige representant for prosjektet.

Vi søker etter deg som:

 • Har erfaring innen anleggsbransjen 
 • Har erfaring fra kalkulering og entrepriser
 • Er sosial med gode kommunikasjons evner (kunder og kollegaer).
 • Har god IT forståelse 
 • Har god økonomisk forståelse.
 • Forstår og verdsetter arbeid med HMS og KS.

Ønsket kompetanse:

 • Asfalt kompetanse.
 • Relevant erfaring fra bygg og anleggsbransjen.
 • God økonomisk og faglig forståelse.
 • Tilpasningsdyktig og fleksibel, evne å jobbe selvstendig og ta ansvar.
 • Gode kommunikasjons egenskaper, strukturert, målrettet, ærlig og ansvarsbevisst.
 • Må ha kremmerånd, «glimt i øyet» og godt humør

En Prosjektleder skal blant annet:

 • Være firmaets representant ovenfor kunder, delta i møter med kundene samt ha ansvar for all korrespondanse med disse.
 • Rapportere til Avdelingsleder vedrørende prosjektets fremdriftsmessige og økonomiske status og eventuelle avvik fra opprinnelige plan.
 • Følge opp kunder og arbeide for å skaffe nye kunder.
 • Daglig oppfølging av asfaltlag, fremdrift ihht tilbud, overtid, kvalitet og forbruk.
 • Evaluere og eventuelt etter kalkulere prosjektet.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.