YIT Infra Norge AS

YIT Infra Norge AS er en spesialist på komplekse anleggsprosjekter.

Dette omfatter utbygging av infrastruktur for vei og bane, betongarbeider og fundamentering på steder som krever litt ekstra av oss. Utbygging av tunneler, grunnarbeider, infrastruktur og anlegg for vind- og vannkraft er kjerneområdene våre. Fagkompetanse og lang erfaring sikrer effektiv planlegging, sikker gjennomføring og høy kvalitet i leveransene.

YIT Infra Norge er et datterselskap i finske YIT Group og utmerker seg som en av de viktigste entreprenørene innen bygg i Nord-Europa. Vi sysselsetter over 10 000 fagfolk i 11 land.  YIT utvikler og leverer stadig mer krevende infrastruktur.

Det er for tiden ingen ledige stillinger