Bruksvilkår

Avtale om bruksvilkår

Følgende juridiske vilkår gjelder for bruk av rekrutteringsplattformen Jobbsys, nettstedene jobbsys.no - jobbdirekte.no. Alle nye brukere må akseptere bruksvilkårene for tilgang. Trykk på «Godta bruksvilkår».

BRUKSVILKÅR

 1. Jobbsys.no AS (senere benevnt som JS) er ansvarlig leverandør av tjenestene.

 2. Som bruker av våre tjenester har du lest, forstått og akseptert alle bruksvilkår. Så lenge du godtar disse bruksvilkårene, gir JS deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke overførbar og begrenset tillatelse til å gå inn å bruke de angitte tjenestene.

 3. JS forbeholder seg retten til å kunne endre bruksvilkårene ved lovendringer.

 4. JS forbeholder seg retten til å kunne endre produktdesign og funksjoner etter behov.

 5. Brukeren skal registrere egen e-post i tjenesten (se også pkt. 7).

 6. Brukere som legger inn egen CV i databasen oppgir frivillig personlig informasjon.

 7. Retningslinjer for personvern

  1. Ditt personvern er viktig for JS. Derfor har vi utarbeidet retningslinjer for personvern som angir hvordan vi samler, behandler, overfører og lagrer din informasjon. Din CV informasjon brukes bare for arbeidsgiver - arbeidstaker prosesser

  2. Din e-post benyttes bare for JS tjenester og kommunikasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

 8. Retningslinjer for bruk. Du kan ikke bruke «dypkobling», «sidehenter», «robot», «spider» eller andre automatiske innretninger, programmer, algoritmer eller metoder, eller andre lignende eller tilsvarende manuelle prosesser for å få tilgang til, hente, kopiere eller overvåke deler av nettstedene eller systemtjenestene.

 9. Ansvarsbegrensning. Med unntak av der det er forbudt ved lov, er ikke JS ansvarlig overfor deg for indirekte, avledede eller tilfeldige tap eller skader, inkludert tapt fortjeneste, selv om JS er blitt informert om faren for slike skader.

 10. Alle person- og brukeropplysninger oppbevares på en forsvarlig og sikker måte.

Jobbsys.no AS
jobbsys.no - jobbdirekte.no