Miljø

Jobbdirekte tar miljø- og klimautfordringene på alvor

Klimaforandringene er en av de største samfunnsutfordringene verden står overfor. Jobbdirekte arbeider derfor systematisk med å redusere virksomhetens egen belastning på det ytre miljø.

Vi tar vårt ansvar gjennom å dokumentere årlige klimaregnskap og klimanøytralisere for egen drift. Samtidig jobber vi aktivt med å redusere eget klimafotavtrykk gjennom å effektivisere og digitalisere våre arbeidsprosesser mot både kunder, leverandører og partnere. En viktig brikke i dette arbeidet har vært utviklingen av Jobbdirekte.no portalen, som er en av Europas mest avanserte SaaS skytjenester (sofware as a service) for jobb og rekrutteringsarbeid.

Klimasertifikat 2015