Miljø

 

 

Jobbdirekte tar miljø- og klimautfordringene på alvor 

Klimaforandringene er en av de største samfunnsutfordringene verden står overfor. Jobbdirekte arbeider derfor systematisk med å redusere virksomhetens egen belastning på det ytre miljø.

Vi tar vårt ansvar gjennom å dokumentere årlige klimaregnskap og klima-nøytralisere for egen drift. Samtidig jobber vi aktivt med å redusere eget klimafotavtrykk gjennom å effektivisere og digitalisere alle våre fysiske arbeidsprosesser mot både kunder, leverandører og partnere.