FREDRIKSTAD KOMMUNE

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Sommervikar til kommunens BPA-ordninger

Er du klar for en lærerik og betydningsfull sommerjobb?

Ressursenheten er en virksomhet i Etat hjemmesykepleie som gir helsetjenester til hjemmeboende pasienter. En av avdelingene i virksomheten er avdeling BPA og PA.

BPA, brukerstyrt personlig assistanse, er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand til personer med nedsatt funksjonsevne. Tjenestemottaker er selv arbeidsleder og Fredrikstad kommune er arbeidsgiver.

 

Arbeidsoppgaver
Som ansatt i BPA/PA arbeider man i hjemmet til brukeren, og arbeidssted vil derfor variere etter hvilken bruker man skal jobbe hos. BPA skal bidra til å gi mennesker med assistanse­behov mulighet til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Med BPA skal man i størst mulig grad kunne ivareta plikter, interesser, behov og ønsker som alle andre samfunnsborgere.


Kvalifikasjoner

 • Må ha fylt 18 år
 • I enkelte ordninger er det krav til førerkort klasse B.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, med minimum norskkompetanse på nivå B2.


Ønskede kvalifikasjoner

 • Være under helsefaglig utdanning.
 • Ha erfaring fra lignende arbeid.

 

Personlige egenskaper

 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende.
 • Ansvarsfull og lojal.- Kan arbeide selvstendig.- Har evne til å tenke helhetlig og har fokus på løsninger.- Vil bidra til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver og mange nye utfordringer.
 • Opplæring etter behov, avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Turnus med dag, aften- og helgevakter.
 • Være en del av et inkluderende og godt arbeidsmiljø.


Nyttig å vite før du starter hos oss
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.
Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.


Politi- og tuberkuloseattest
Før tiltredelse må det fremlegges politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.