Funnet 2 stillingsannonser

Norge / Innlandet / Trysil
Olje / Gass Off- / Onshore / Maritim -> Olje- og gassutvinning
Olje / Gass Off- / Onshore / Maritim -> Utvinning av råstoffer / Bergverksdrift
Utløpsdato: 17 okt 2021
Norge / Viken / Ringerike
Olje / Gass Off- / Onshore / Maritim -> Geologi / Geofysikk / Reservoar
Utløpsdato: 28 okt 2021