Blå Kors arbeidskompetanse Oslo AS

Blå Kors Arbeidskompetanse Oslo AS er datterselskap av Blå Kors Arbeidskompetanse AS og er en del av divisjon Opplæring i Blå Kors Norge. Vårt mål er å motvirke utenforskap gjennom økt arbeidsinkludering. Gjennom kartlegging, opplæring og kompetanseheving bidrar vi til å styrke menneskers muligheter for å komme ut i arbeid og utdanning. Vi holder til på Kalbakken i Oslo Nord.

Selskapet er leverandør av tiltaket Avklaring for minoritetsspråklige. Oppdragsgiver er NAV Tiltak Oslo. Målgruppen for tiltaket er minoritetsspråklige brukere som har begrensede norskferdigheter og svakere grunnleggende ferdigheter. Mange i denne gruppen har i tillegg sammensatte helseutfordringer og liten grad av tilknytning til norsk arbeidsliv. Brukerne kommer fra forskjellige bydeler i Oslo.

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening.

Engasjert veileder søkes

Blå Kors Arbeidskompetanse Oslo AS er leverandør av tiltaket Avklaring for minoritetsspråklige. Formålet med tiltaket er å kartlegge tiltaksdeltakerens arbeidsevne og eventuelle behov for bistand for å skaffe seg eller beholde arbeidet. Avklaringen skal bidra til at deltakere får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.

Vi søker etter veiledere i 100 % engasjement med snarlig tiltredelse. Du vil få en egen portefølje med deltakere som du har hovedansvaret for gjennom hele tiltaksløpet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Individuell yrkes- og karriereveiledning.
 • Kartlegging av norskferdigheter og grunnleggende ferdigheter.
 • Utarbeide individuelle handlingsplaner i samarbeid med deltaker.
 • Finne egnede arbeidsutprøvingsplasser tilpasset deltaker.
 • Oppfølging av deltakere i arbeidsutprøving i samarbeid med arbeidsgivere.
 • Tett samarbeid med arbeidsgiver i Oslo og Viken.
 • Dokumentere i fagsystem og rapportere til NAV iht. etablerte rutiner og frister.
 • Bruk av tolk i samtaler.

 
Kvalifikasjoner

 • 3 års relevant utdanning fra universitet eller høgskole. Gjerne innen veiledning, pedagogikk eller sosialfag. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet, herunder kompetanse på tilrettelegging i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer og tilbakeføringsarbeid.
 • Fordel med kjennskap til eller kurs i Supported Employment (SE), Motiverende Intervju (MI) og interkulturell kommunikasjon.
 • Høy kompetanse på kartlegging: herunder kartlegging av norskferdigheter og grunnleggende ferdigheter, og kompetanse på metoder og verktøy for systematisk kartlegging av arbeidsevne.
 • Kompetanse om målgruppen, kunnskap om migrasjon og migrasjonshelse samt integreringskunnskap.
 • Kjennskap til NAV sine virkeområder og målgrupper er en fordel.
 • Kjennskap til det lokale næringslivet, arbeidslivets mekanismer og behov.
 • Kompetanse i bruk av tolketjenester.
 • Kommuniserer meget godt i norsk skriftlig og muntlig.
 • Gode digitale ferdigheter.

 
Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og kreativ
 • Ser muligheter, er målrettet og løsningsorientert
 • Dyktig til å kommunisere og involvere
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Er en god nettverks- og relasjonsbygger
 • Har høy arbeidskapasitet og takler stress og uforutsette hendelser
 • Systematisk og strukturert i forhold til registrering og rapportskriving
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegger


Vi tilbyr

 • En meningsfull jobb med faglige utfordringer hvor du kan utgjøre en forskjell for enkeltindivider i tiltaket
 • Arbeidsoppgaver som er utfordrende både faglig og sosialt
 • Spennende fagmiljø med gode interne opplæringsrutiner
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 
Søknadsfrist: snarest
Intervju blir tatt fortløpende- og ved riktig kandidater avsluttes prosessen umiddelbart.
Erfaring til faget vil vektlegges, og det er en fordel med førerkort kl B.
Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Teamleder Raifeh Albahleh, telefon 413 19 068, og Virksomhetsleder Mona Westby Engh, telefon 958 23 362.