Blå Kors arbeidskompetanse Oslo AS

Blå Kors tjenesteproduksjon Oslo AS er datterselskap av Blå Kors Arbeidskompetanse AS og er en del av divisjon Inkludering i Blå Kors Norge. Vårt mål er å motvirke utenforskap gjennom økt arbeidsinkludering. Gjennom kartlegging, opplæring og kompetanseheving bidrar vi til å styrke menneskers muligheter for å komme ut i arbeid og utdanning. Vi holder til på Kalbakken i Oslo Nord.

Selskapet er leverandør av tiltaket Avklaring for minoritetsspråklige. Oppdragsgiver er NAV Tiltak Oslo.  Målgruppen for tiltaket er minoritetsspråklige brukere som har begrensede norskferdigheter og svakere grunnleggende ferdigheter. Mange i denne gruppen har i tillegg sammensatte helseutfordringer og liten grad av tilknytning til norsk arbeidsliv. Brukerne kommer fra forskjellige bydeler i Oslo.

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening.

link til vår personvernerklæring: 
https://www.blakors.no/personvernerklaering-2/

Jobber fra Blå Kors arbeidskompetanse Oslo AS

Engasjert veileder søkes
Norge/ Oslo
Helse og Sosial -> Sosialtjenester
Utløpsdato: 30 apr 2024