Den Stolte Hane AS

Scandi Standard er Nordens største kyllingprodusent med ledende posisjoner i Sverige, Danmark og Norge. Vi produserer, selger og markedsfører kjølt, fryst og foredlet kylling under de sterke merkevarene Den Stolte Hane, Vestfold Fugl, Kronfågel, Danpo, Ivars og Chicky World. I Norge produseres og selges også egg under merkevaren Den Stolte Hane. Til sammen har vi 1.650 medarbeidere og en omsetning på over fem milliarder SEK. Les gjerne mer på www.scandistandard.com.

Scandi Standard Norge er en del av Scandi Standard, og en ledende utvikler, produsent og markedsfører av kylling, kalkun og egg i Norge. I 2014 var Den Stolte Hane sin omsetning på 1,2 mrd. kr. Den Stolte Hane har 3 fabrikker i Sør-Norge og hadde i 2014 i alt 262 fast ansatte årsverk.

Den Stolte Hane Jæren er ett av Norges mest moderne videreforedlingsanlegg for kylling og er lokalisert i Kviamarka i Hå kommune.

Jobber fra Den Stolte Hane AS