DSV Road AS

DSV Road AS er en del av det dansketablerte DSV konsernet. I dag har DSV tilstedeværelse i mer enn 80 land og konsernet har mer enn 1.000 kontorer, terminaler og lagre verden over.

DSV tilbyr globale transport og logistikkløsninger, samt løsninger for prosjekt og spesialoppdrag.

DSV er nå verdens 4. største transport og logistikkkonsern, med over 55.000 ansatte i vårt globale nettverk. I Norge er vi ca. 450 ansatte i DSV hvorav ca. 350 i Road divisjonen fordelt på 5 lokasjoner.

Det lokale hovedkontoret ligger i Vestby syd for Oslo.

Jobber fra DSV Road AS

Team Lead, Credit Controlling
Norge/ Viken/ Vestby
Administrasjon, Personal og Økonomi
Utløpsdato: 17 mar 2021