ECURA | HELSETJENESTER I HJEMMET

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 3 000 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Jobber fra ECURA | HELSETJENESTER I HJEMMET

Vi søker en teamleder med et ryddig hode og varmt hjerte
teamleder
Norge/ Viken/ Ål
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2023
Vil du bli med på å gjøre en forskjell i andres liv samtidig som du skaffer deg en ekstraordinær kunnskap?
Helsepersonell - tilkallingsvikar
Norge/ Viken/ Ringerike - Norge/ Viken/ Ål - Norge/ Viken/ Øvre Eiker
Helse og Sosial -> Helse -> Hjelpepleie / Omsorgsarb.
Utløpsdato: 31 des 2023