Ecura Bo og Habilitering, region Midt

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 3 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt poliklinisk rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Jobber fra Ecura Bo og Habilitering, region Midt

Vi søker tilkallingsvikarer til Ecura Bo og habilitering i Molde, og Gjemnes/ Batnfjorden
Tilkallingsvikarer
Norge/ Møre og Romsdal/ Molde - Norge/ Møre og Romsdal/ Gjemnes
Helse og Sosial
Utløpsdato: 19 okt 2023
Ledige stillinger hos Ecura Bo og habilitering i Ålesunds-området
Sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, miljøarbeider og helsefagarbeider
Norge/ Møre og Romsdal/ Ålesund
Helse og Sosial
Utløpsdato: 13 okt 2023
Nattvakt i 55-100% stilling
Miljøterapeut/miljøarbeider
Norge/ Trøndelag/ Frosta - Norge/ Trøndelag/ Levanger
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 3 okt 2023

Ecura er et selskap hvor vi tilbyr heldøgns helse- og omsorgstjenester for mennesker med sammensatte helseutfordringer (psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser).

Vi har som mål å være en ledende aktør, og er som eneste helseforetak ISO-sertifisert på fire områder (arbeidsmiljø, informasjonssikkerhet, kvalitet og miljø).

Vi setter våre mål etter verdiene vi har (Endringsorientert, Omsorg (lat.: Cura), Utvikling, Respekt
og Ansvar), og vi ønsker at du kjenner deg igjen i disse.

Besøk gjerne Ecura.no for å bli bedre kjent med oss.

Vi ser etter deg som:

 • Er sykepleier eller vernepleier (eller student)
 • Har helse-/sosialfaglig, eller pedagogisk utdannelse (fagarbeider/bachelor)
 • Er student innen helse-/sosialfag eller annen relevant utdanning
 • Er ufaglært med et brennende ønske om å utrette en forskjell

Du har:

 • Førerkort til bil
 • Gode norskferdigheter og noe IT-kompetanse
 • Godt menneskesyn og sunn innstilling
 • Gjerne relevant arbeidserfaring
 • Gode samarbeidsevner

Du er: 

 • Fleksibel og Endringsorientert
 • Omsorgsfull (Cura), raus og har godt humør
 • Opptatt av Utvikling for deg selv og andre
 • Bevisst på hva Respekt betyr
 • I stand til å ta Ansvar og har gode refleksjonsevner

Vi har:

 • Egne opplærings- og veiledningsprogram
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Medleverturnus (døgnvakter), nattevakter og langvakter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Varierte arbeidsdager

Vi er:

 • En stødig aktør i stadig utvikling
 • Stolte av det vi gjør og over de som er hos oss
 • Glad i verdiene våre

Personlig egnethet vektlegges.

Oppsummert er det altså en fordel om du har noe erfaring. Vi er rause i møte med andre mennesker, for eksempel de som søker jobb hos oss. Samtidig trenger vi å finne ut om vi kan ha bruk for hverandre. Vi ønsker oss ansatte som bidrar med engasjement og som tåler at vi samarbeider og diskuterer for å finne gode løsninger. 

Alle som jobber hos oss må ha tilfredsstillende politiattest i henhold til gjeldene lovverk.

Har du spørsmål, kontakt:

Emil Olsen, avdelingsleder MN3, tlf: 41 76 96 76, emil.olsen@ecura.no

Tone Holmstrand, avdelingsleder MN2, tlf: 41 03 19 88, tone.holmstrand@ecura.no