Ecura Bo og Habilitering, region Midt

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 2 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Jobber fra Ecura Bo og Habilitering, region Midt

ECURA BO OG HABILITERING REGION MØRE OG ROMSDAL SØKER TILKALLINGSVIKARER, FERIEVIKARER OG NATTEVAKTER
Tilkallingsvikar/ ferievikar/ nattevakt
Norge/ Møre og Romsdal/ Molde - Norge/ Møre og Romsdal/ Ålesund - Norge/ Møre og Romsdal/ Gjemnes
Helse og Sosial
Utløpsdato: 16 feb 2023
Ecura søker tilkallingsvikarer/ sommervikarer
Miljøterapeut/miljøarbeider
Norge/ Trøndelag/ Frosta - Norge/ Trøndelag/ Levanger
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 15 feb 2023