Ecura Bo og Habilitering, region Innlandet

Ecura Bo og Habilitering AS er en del av Ecura- konsernet, som fra starten i 2016 har etablert seg som en landsdekkende leverandør av tjenester innen helse og omsorg. Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon leverer vi tjenester innen bo og habiliteringstjenester, rus og psykiatri, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), hjemmetjenester og formidling av helsebemanning. Totalt sysselsetter Ecura ca. 3000 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Sommervikarer i Ecura Bo og Habilitering region Innlandet

I Ecura Bo og Habilitering AS tilbyr vi heldøgns helse- og omsorgstjenester for mennesker med sammensatte helseutfordringer. Dette gjelde tjenester knyttet til ulike psykiske lidelser og/eller utviklingshemming, både til barn, unge og voksne. 

Vi søker nå etter sommervikarer som kan jobbe i tidsrommet juni, juli og august, men gjerne også utover dette. I region Innlandet har vi våre virksomheter i Gjøvik, Ringsaker, Toten, Nordre land og Hadeland.

Som vikar i Ecura trenger vi deg som vil bidra i teamet slik at våre tjenestemottakere får så gode dager som mulig. Dette jobber vi med gjennom å skape helhet, forutsigbarhet og trygge rammer.  Vi setter våre mål etter våre verdier (Endringsorientert, Omsorg (lat.: Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar), og vi ønsker at du kjenner deg igjen i disse. 

Målet er å være en ledende aktør, og per i dag er vi eneste helseforetak ISO-sertifisert på fire områder (arbeidsmiljø, informasjonssikkerhet, kvalitet og miljø). 

Vi tilbyr: 

 • Lønn etter avtale
 • Interne og eksterne kursmuligheter av høy kvalitet
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Tilgang på veiledning fra personer med spisskompetanse innen feltet
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Egne opplærings- og veiledningsprogram
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Medleverturnus, dag og kvelds vakter, nattevakter og langvakter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Varierte arbeidsdager
 • En stødig aktør i stadig utvikling


Ønskede kvalifikasjoner hos deg:

 • Har helse-/sosialfaglig, eller pedagogisk utdannelse (fagarbeider/bachelor)
 • Er student innen helse-/sosialfag eller annen relevant utdanning
 • Er ufaglært med et brennende ønske om å utrette en forskjell
 • Førerkort til bil
 • Gode norskferdigheter og noe IT-kompetanse
 • Godt menneskesyn og sunn innstilling
 • Gjerne relevant arbeidserfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og endringsorientert
 • Omsorgsfull (Cura), raus og har godt humør
 • Opptatt av Utvikling for deg selv og andre
 • I stand til å ta ansvar og har gode refleksjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Oppsummert er det en fordel om du har noe erfaring. Vi er rause i møte med andre mennesker, for eksempel de som søker jobb hos oss. Samtidig trenger vi å finne ut om vi kan ha bruk for hverandre. Vi ønsker oss ansatte som bidrar med engasjement og som tåler at vi samarbeider og diskuterer for å finne gode løsninger. 

Stillingen krever tilfredsstillende politiattest i henhold til gjeldende lovverk. 

Aktuelle kandidater blir intervjuet fortløpende.


Om Ecura Bo og Habilitering

Ecura Bo og Habilitering AS er en ledende leverandør av omsorg, miljøarbeid og miljøbehandling i Norge. Vi tilbyr varige heldøgnstjenester, korttidstilbud og avlastningstjenester for mennesker med komplekse bistandsbehov. Vårt mål er å skape et fullverdig liv og trygge rammer for tjenestemottakere, pårørende og oppdragsgivere.

Vi er ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.


Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Boligleder: Joar Halveg, tlf. 959 15 423  E-post: joar.halveg@ecura.no

Boligleder: Silje Sollien, 414 75 854 E-post: Silje.Sollien@ecura.no

Avdelingsleder Morten Larsen, tlf. 908 04 362 E-post: Morten.Larsen@ecura.no