Hunton Fiber AS

Hunton er en av Nordens ledende produsenter av trefiberbaserte byggematerialer. I mer enn 130 år har vi levert produkter og løsninger til hus, hytter, barnehager, skoler og yrkesbygg for millioner av mennesker i flere land. Å bygge med tre bidrar til å redusere klimafotavtrykket, samtidig som byggene blir gode å leve i og varer lenge.

Vi har hovedkontor og fabrikker på Gjøvik, salgskontorer i Norden, og omsatte for mer enn 700 millioner kroner i 2022. Hunton er sertifisert etter følgende standarder: ISO-9001, ISO-50001, PEFC og Miljøfyrtårn.

Det er for tiden ingen ledige stillinger