Blå Kors klinikk Haugaland

Blå Kors klinikk Haugaland er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel- livsstil- og avhengighetsutfordringer. Vi er en integrert del av spesialisthelsetjenesten gjennom en langsiktig avtale med Helse Vest. Vi er eid av Blå Kors Norge. Vi har ca 600 pasienter, over 100 ansatte og holder til i moderne lokaler i Haugesund sentrum. Hos oss er mennesket i sentrum.

Jobber fra Blå Kors klinikk Haugaland

ÅPEN SØKNAD | Lege
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2023
ÅPEN SØKNAD | Psykolog
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Helse og Sosial -> Helse -> Psykiatri- og psykologitjenester
Utløpsdato: 31 des 2023
ÅPEN SØKNAD | Miljøterapeut
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2023
ÅPEN SØKNAD | Kokk, renholdsoperatør og kjøkkenmedarbeider
Norge/ Rogaland/ Haugesund
Hotell, Restaurant og Reiseliv -> Restaurant og kjøkken -> Kantine / Catering / Storhusholdning
Renhold, vedlikehold og renovasjon -> Rengjøringsmedarbeider
Utløpsdato: 31 des 2023

Åpen søknad som psykolog/ psykologspesialist

De kliniske tjenestene ved Blå Kors klinikk Haugaland er basert på en organiseringsmodell som vekter relasjon, fleksibilitet, kontinuitet og sømløse overganger som organiserende prinsipp. Dette innebærer at pasientene har samme behandler i hele sitt behandlingsforløp, uavhengig av omsorgsnivå og enhet for behandling.  Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle, og utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud. Det er i tillegg et eget poliklinisk tilbud til pårørende og til spilleavhengige. Stillingen inngår i behandlerteam som består av psykologspesialister, psykologer, fagkonsulenter, psykiater og LIS lege.

Behandlingstilbudene våre er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenheter og dagenhet. Familieenheten er en av våre tre døgnenheter. De ulike arenaene for behandling og arbeid med de ulike livsområdene knyttes sammen av et gjennomgående fokus på relasjon, tilknytning, mentalisering med mål om bl.a. varig rusmiddelmestring.  

De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har derfor et omfattende og bredspektret program for videre- og etterutdanning.  Vi er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse- og behandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi, pårørende- og familiearbeid.

Vi har et utstrakt samarbeid med Helse Fonna. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.


Vi kan tilby:

  • Et stabilt og særdeles godt arbeidsmiljø
  • Tilhørighet i et tverrfaglig og høykompetent team
  • Gode mulighet for videreutdanning og kompetanseutvikling
  • Meningsfylte og berikende arbeidsoppgaver
  • Konkurransedyktig lønn
  • God pensjonsordning

 
Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.  

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Klinikksjef: psykologspesialist Johanna Stueland Bjørkavåg

For mer informasjon se: https://www.blakors.no/haugaland/