Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er ein spennande arbeidsplass med over 70 kunnskapsrike og engasjerte tilsette. Vi er to statlege tilsyn i ein organisasjon - begge med viktig samfunnsoppdrag.

Vi er eit av samfunnets viktigaste verkemiddel for å sikre ansvarlege pengespel, sterk frivilligheit og trygge stiftelsar. 

Dei to tilsyna har felles administrasjon og held til i Førde. Sjå www.lottstift.no

Jobber fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Vil du jobbe med IT i eit nasjonalt tilsyn?
Norge/ Vestland/ Sunnfjord
IT / Telekommunikasjon / Internett -> Drift av applikasjoner og infrastruktur
Utløpsdato: 31 okt 2021
Vi søker jurist (vikariat)
Norge/ Vestland/ Sunnfjord
Lov, rett og sikkerhet
Utløpsdato: 24 okt 2021