Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er ein spennande arbeidsplass med over 70 kunnskapsrike og engasjerte tilsette. Vi er to statlege tilsyn i ein organisasjon - begge med viktig samfunnsoppdrag.

Vi er eit av samfunnets viktigaste verkemiddel for å sikre ansvarlege pengespel, sterk frivilligheit og trygge stiftelsar. 

Dei to tilsyna har felles administrasjon og held til i Førde. Sjå www.lottstift.no

Jobber fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Vi søker sommarvikarar for 2022
Norge/ Vestland/ Sunnfjord
Lov, rett og sikkerhet -> Jus
Utløpsdato: 13 feb 2022