Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet er ein spennande arbeidsplass med over 70 kunnskapsrike og engasjerte tilsette. Vi er to statlege tilsyn i ein organisasjon - begge med viktig samfunnsoppdrag.

Vi er eit av samfunnets viktigaste verkemiddel for å sikre ansvarlege pengespel, sterk frivilligheit og trygge stiftelsar. 

Dei to tilsyna har felles administrasjon og held til i Førde. Sjå www.lottstift.no

 

Jobber fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Økonom på jobbjakt? Vi har 5 ledige engasjement
Norge/ Vestland/ Sunnfjord
Administrasjon, Personal og Økonomi
Utløpsdato: 16 mai 2021