Lundin Energy Norway

Lundin Norway AS har i løpet av få år etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og er dermed et fullt integrert oljeselskap. Lundin Norway ble opprettet i 2004 som et heleid datterselskap av Lundin Petroleum. Vi har hovedkontor og driftssenter på Lysaker utenfor Oslo, og avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av 355 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi har andeler i 55 utvinningstillatelser på norsk sokkel, og er tildelt operatørskap for 32 av disse.

For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no

Lundin Energy Norway består av entusiaster som hver dag jobber for å utvikle selskapet, og dermed også en olje- og gassindustri for fremtiden. Les mer om oss her.Lundin Energy Norway består av entusiaster som hver dag jobber for å utvikle selskapet, og dermed også en olje- og gassindustri for fremtiden.

Les mer om oss her.

Jobber fra Lundin Energy Norway

Nærings-PhD, Maskinlæring relatert til seismisk tolkning/prosessering / Corporate PhD
Norge/ Oslo
Olje / Gass Off- / Onshore / Maritim
Utløpsdato: 11 jan 2021
Erfaren geolog / geofysiker - Lysaker
Norge/ Oslo
Olje / Gass Off- / Onshore / Maritim -> Geologi / Geofysikk / Reservoar
Utløpsdato: 13 des 2020
Erfaren geolog / geofysiker - Harstad
Norge/ Troms og Finnmark/ Harstad
Olje / Gass Off- / Onshore / Maritim -> Geologi / Geofysikk / Reservoar
Utløpsdato: 13 des 2020