Ragn-Sells AS

Ragn-Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet.

Fokus på innovasjon og bærekraft
Vår  viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar.

Se www.ragnsells.no for mer informasjon

Jobber fra Ragn-Sells AS

Vi søker medarbeidere til spennende rive- og saneringsoppdrag
Norge/ Viken/ Lørenskog
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid
Utløpsdato: 14 okt 2021
Ragn-Sells AS søker operatør/ sjåfør med yrkesstolthet til vår spesialavdeling for VA (Vann og avløp) i Bergen
Norge/ Vestland/ Bergen
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid
Transport, lager og logistikk
Utløpsdato: 3 okt 2021

Fant du ingen passende stilling i listen over/å søke på?
Send oss en åpen søknad