Velle Utvikling
Det er for tiden ingen ledige stillinger

Velle Utvikling AS er eid av Velle Gruppen AS som er en arbeids- og inkluderingsbedrift med ca. 100 ansatte. Datterselskapene Velle Utvikling AS og Vellebarnehagene AS tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner. Vår ambisjon er å være en ledende aktør på å integrere arbeidssøkere som kan og vil jobbe. Vårt hovedkontor ligger ved sjøkanten på Stensarmen i Tønsberg. Vi tilbyr kvalifisering, arbeidstrening og jobbformidling ut fra en helhetlig tilnærming. Dette innebærer at vi er styrt av hvilke mål som skal nås og hvilke utfordringer som skal løses. Våre forretningsområder har stor samfunnsøkonomisk betydning, og vi mener vi bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv når flere går over i aktivt lønnet arbeid. Du kan lese mer om oss på www.velle.no.

Du er alltid hjertelig velkommen til å vise din interesse ved å fylle ut en åpen søknad. Vi vil gjøre deg oppmerksom på at alle søknader oppbevares som aktive søkere hos oss i 6 måneder.