HR support

Vi kan tilby både HR prosjektledelse og prosess støtte.

Ønsker du å outsource deler av rekrutteringsprosessen, så kan vi ta hele jobben for deg helt frem til at kandidater og søknadsdokumenter ligger ferdig lastet opp i vårt digitale søknadshåndteringssystem. Vi gir deg beskjed når søknadsfristen er utgått og hvilket resultat som ble oppnådd for stillingen. Da kan du konsentrere deg om intervjurundene, kandidattestingen og beslutningsprosessen.

Ønsker du også å legge inn en pre-screening av kandidatene så kan vi etablere en Jobbscore modell (A-B-C-D kandidater) for den aktuelle stillingen som integreres både i den digitale annonsen og i den digitale søknadsprosessen. Når jobbsøkeren legger inn søknaden sin så blir han automatisk kategorisert av systemet. Tjenesten krever en digital søknadsprosess. Du som rekrutterer sparer mye tid på grovsorteringen av kandidater og kan da raskt konsentrere seg om «A» kandidatene først.

Vi tilbyr også kurs og opplæring innen digital rekruttering.