Spesifiser søk
Funnet 36 stillingsannonser
  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  1

  Ledige lærarstillingar ved Naustdal skule frå 1. august 2019

  (Norge/Sogn og Fjordane/Naustdal)

  Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole

  Utløpsdato: 10 mar 2019
  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  2

  Tilkallingsvikarer og helgevikarer, Troms

  (Norge/Troms)

  Primærnæring og næringsmiddel -> Jakt, fiske, oppdrett -> Havbruk, fiske og oppdrett

  Utløpsdato: 10 mar 2019
  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  3

  Fagsykepleier - Skinnarberga helsehus

  (Norge/Buskerud/Kongsberg)

  Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier

  Utløpsdato: 1 mar 2019
  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  4

  Sykepleier - fast 100 % stilling fra 1.6.19 og svangerskapsvikariat - 96 % fra 1.6.2019

  (Norge/Oppland/Gran)

  Helse og Sosial -> Helse

  Utløpsdato: 10 mar 2019
  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  5

  Ferievikarer

  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  6

  Undervisningsstilling vikariat ved Sauherad barne- og ungdom

  (Norge/Telemark/Sauherad)

  Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole

  Utløpsdato: 3 mar 2019
  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  7

  PSYKOLOGSPESIALIST/PSYKOLOG

  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  8

  Sommervikarer til dagsenter for eldre, BPA-ordningen og vaktmester- og sjåførtjenesten

  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  9

  Virksomhet vann og avløp søker sommervikarer 2019

  (Norge/Østfold/Fredrikstad)

  Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Bygg og anlegg -> VVS

  Utløpsdato: 4 mar 2019
  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  10

  Sykepleier 100 % vikariat x 3 Hjemmesykepleie Nord

  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  11

  Sommervikar i Etat tjenester til funksjonshemmede

  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  12

  Vernepleier/Sykepleier 100% vikariat ved Fredriksvei/Vestre Nesskogen

  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  13

  Sommervikarer i Praktisk bistand

  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  14

  Sykepleier 70% svangerskapsvikariat - Helsevakt og Trygghetspatrulje

  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  15

  Sommervikarer - Psykisk helse og rus

  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  16

  Kontaktperson i barnevernet

  (Norge/Sogn og Fjordane/Naustdal)

  Helse og Sosial

  Utløpsdato: 10 mar 2019
  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  17

  Driftskonsulent Ålesund (Vikarstilling)

  (Norge/Møre og Romsdal/Ålesund)

  Administrasjon, Personal og Økonomi

  Utløpsdato: 28 feb 2019
  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  18

  Vikariat, Konsulent kurs- og konferanseenhet sør

  (Norge/Vest-Agder/Kristiansand)

  Administrasjon, Personal og Økonomi -> Administrasjon

  Utløpsdato: 24 feb 2019
  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  19

  Sommervikar på terminal Alnabru

  (Norge/Oslo)

  Transport, lager og logistikk

  Utløpsdato: 15 mar 2019
  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  20

  HELSEFAGARBEIDER VIKARIAT MARKATUN III

  (Norge/Oppland/Gran)

  Helse og Sosial -> Helse

  Utløpsdato: 1 mar 2019
  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  21

  Sommervikarer Omsorgssentre syd

  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  22

  Sommerjobb som aktivitetsassistent (i sykehjem og omsorgsbolig med heldøgns bemanning)

  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  23

  Sommervikarer Omsorgssentre nord

  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  24

  Sommervikarer - Virksomhet Omsorgssentre vest

  • Ny
  • Søknadsfrist snart
  25

  Sommervikarer Østsiden sykehjem